Nieuws

donderdag 14 maart 2019 16:55 - Mechelen

Infomoment ‘Dementie kent geen kleur’ in LDC De Schijf

Donderdagnamiddag vond in het ’t moNUment – inloophuis dementie: ‘Dementie kent geen kleur’ plaats: een infomoment met speciale aandacht voor mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Tijdens het infomoment in lokaal dienstencentrum De Schijf , gaf Herman Wauters, expert dementie, toelichting rond dementie en hoe mensen ermee om kunnen gaan. Daarnaast getuigde ook Fatima Aoueriaghel hoe men binnen de eigen cultuur en omgeving zorg kan bieden aan iemand met dementie.

Nood aan zorg op maat
Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit in onze stad. Ook het aantal personen met dementie zal tussen 2018 en 2035 stijgen met ruim 42%. Dat vraagt om een gerichte aanpak waarbij we aandacht hebben voor culturele verschillen.
Schepen Alexander Vandersmissen legt uit: “Mensen die geconfronteerd worden met dementie en hun omgeving hebben nood aan ondersteuning en zorg op maat. Met een infomoment wil het stadsbestuur, vanuit een dementievriendelijk beleid, inzetten op ontmoeting en barrières doorbreken. Mensen kennen vaak nog te weinig de bestaande initiatieven en het hulpaanbod dat in onze stad aanwezig is”.

Dementie vaker bij mensen met migratieachtergrond
Uit wetenschappelijke cijfers in Nederland blijkt dat dementie drie tot vier keer meer voorkomt bij ouderen met een niet-Westerse migratieachtergrond (bron cijfers: Sociaal.net). Dementie-expert Herman Wauters: “Dementie is bovendien vaak nog een taboe om over te spreken, ook en vooral in middens van mensen met een niet westerse migratie-achtergrond. Het bespreekbaar maken van ziekten die dementie veroorzaken wordt niet zelden beïnvloed door schaamte, verkeerde opvattingen, vooroordelen of onwetendheid.

Daarnaast stellen we vast dat de diagnose relatief laat of zelfs niet gesteld wordt. Met onze inzet gericht op informatie en specifiek advies willen we daar verandering in brengen. Tenslotte willen we mensen bij elkaar brengen om in een vertrouwelijke omgeving hun ervaringen te delen en te leren hoe je best omgaat met mensen met dementie”. Schepen van diversiteit Gabriella De Francesco vult aan: “Met deze infomomenten willen we drempels verlagen en tonen dat er in onze stad geen leeftijd staat op een inclusieve aanpak. Het beleid binnen ‘Dementievriendelijk Mechelen’ richt zich op alle Mechelaars”.

Het infomoment op 14 maart, georganiseerd door ECD Orion ism PGN en het inloophuis dementie, ’t moNUment , was het startschot. In de loop van de komende maanden worden nog zeker 3 theemomenten georganiseerd waarbij mantelzorgers met een migratieachtergrond in gesprek kunnen gaan:

o Maandag 25 maart 2019 van 10-12u
o Donderdag 4 april 2019 van 18.30-20.30u
o Dinsdag 11 juni 2019 van 13.30-15.30u

Foto: Stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar