Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Alexander Vandersmissen

ANPR-camera zorgt voor knip Kruisbaan

Vanaf 1 juni wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Kruisbaan geweerd. Een anpr-camera zorgt voor de permanente controle. De knip past in de reeks maatregelen tegen het sluipverkeer en overdreven snelheid die in overleg met de bewoners werd gezocht.

Moslimbegraafplaats officieel geopend op stedelijke begraafplaats

Het oostelijk gericht perceel op de begraafplaats in Mechelen is officieel geopend. Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan een vraag die al lang leeft binnen de moslimgemeenschap in Mechelen.

Grote Nieuwedijkstraat bijna helemaal klaar

De grootste hinder van de werken in de Grote Nieuwedijkstraat is sinds begin maart voorbij. De bewoners konden al enkele weken genieten van de nieuwe straatinrichting.

Stad Mechelen probeert nieuwe ‘schoolstraat’ uit in Bergstraat

Verkeersveilige schoolomgevingen zijn heel belangrijk voor het stadsbestuur. Daarom zal de Bergstraat gedurende een proefperiode verkeersvrij gemaakt worden tussen de Lange Heergracht en de Biest/Veemarkt.

Cambio breidt wagenpark in Mechelen uit met 7 deelwagens

De populariteit van autodelen blijft toenemen. Steeds meer gebruikers en bijgevolg ook steeds meer deelwagens duiken op in onze stad. Om aan de toenemende vraag te voldoen breidt de cambiovloot daarom de komende weken uit met 7 wagens bovenop de 41 bestaande wagens. Het stadsbestuur heeft daarop beslist ook nog eens 4 extra parkeerplaatsen te voorzien.

Eerste koppel ondertekent huwelijk digitaal in Mechelen

Sinds 1 april wordt de burgerlijke stand niet langer op papier bijgehouden. Dankzij digitalisering via de DABS (Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand) zullen akten voortaan op een uniforme en elektronische manier worden behandeld. Zo dus ook de huwelijksakte.

Mechelen zoekt 60-plussers voor ouderenraad

De samenleving in de 21ste eeuw verandert voortdurend en burgerparticipatie is daarbij heel belangrijk. De Mechelse seniorenadviesraad (SARS), het onafhankelijke adviescomité voor het stadsbestuur, wil vernieuwen en moderniseren en nodigt daartoe geëngageerde Mechelse 60-plussers uit om mee na te denken over de toekomst van onze stad.

Infomoment ‘Dementie kent geen kleur’ in LDC De Schijf

Donderdagnamiddag vond in het ’t moNUment – inloophuis dementie: ‘Dementie kent geen kleur’ plaats: een infomoment met speciale aandacht voor mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Positieve reacties op plannen voor fietspad Polderstraat

Het aangepast ontwerp voor het fietspad in de Polderstraat werd voorgelegd aan de omwonenden tijdens een bewonersvergadering. De nieuwe plannen werden positief onthaald.

Hoveniersstraat heeft eigen buurtfietsenstalling

Vandaag werd de nieuwe buurtfietsenstalling in de Hoveniersstraat (Mechelen-Zuid) officiëel in gebruik genomen.