Nieuws

maandag 3 juni 2019 23:38 - Mechelen

Stadsbestuur en Woonpunt betreuren bomenkap Schijfstraat

Bomen en groen in de stad zijn voor het Mechels stadsbestuur een topprioriteit. Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen betreurt dan ook ten zeerste dat er in de tuinwijk in de Schijfstraat 24 bomen moeten sneuvelen, maar verklaart dat alle mogelijke scenario’s werden uitgetekend om de bomen te sparen. Ook woonpunt-voorzitter Arthur Orlians begrijpt de ongerustheid van de buurt, maar zegt dat de heraanleg van de riolering en nutsleidingen nodig zijn.

Na verschillende eerdere overlegrondes – de plannen voor de heraanleg van het woonzorgcentrum door Woonpunt dateren al van 2015 – werden alle mogelijkheden en alternatieven vanmorgen nog eens opgelijst. Aanleiding was de ongerustheid van de buurtbewoners omdat er in de Schijfstraat enkele bomen zullen moeten sneuvelen. Uit het overleg tussen de bevoegde stadsdiensten, schepen Patrick Princen en voorzitter van Woonpunt Arthur Orlians bleek helaas dat er geen andere oplossing is.

“Niet alleen de wegenis in de wijk is dringend aan vernieuwing toe, ook alle nutsleidingen moeten dingend vervangen worden”, aldus Arthur Orlians, voorzitter van Woonpunt. “Een aantal gebouwen werd ondertussen gerenoveerd en het nieuwe gebouw staat er, maar om ook alle energie- en netwerkaansluitingen, riolering en waterleidingen de volgende jaren performant te laten werken, is een vernieuwing absoluut cruciaal. Al in 2015 hebben ontwerper Infrabo, de groendienst van de stad Mechelen en Woonpunt een heel traject afgelegd om boom per boom alternatieven te onderzoeken, maar die bleken er helaas niet te zijn.”

Schepen Patrick Princen is niet gelukkig met de situatie, maar verduidelijkt dat er niets anders op zit dan de bomen weg te doen. “De bomen staan heel dicht bij de rand van de weg en zijn daardoor verweven met de bestaande leidingen in de ondergrond. Door hun omvang is het onmogelijk om hieraan te werken zonder de wortels te beschadigen. De bomen laten staan terwijl de wortels beschadigd zijn, zou een veiligheidsrisico inhouden. De bomen zouden langzaam afsterven of instabiel worden bij stormweer. Samen met experts hebben we bijvoorbeeld ook gekeken of we de leidingen elders konden leggen, maar dit bleek onmogelijk”, verklaart de schepen.

Compensatie voor verlies
De aanleg van de wegenis door REGA Infra begint al op korte termijn, waardoor ook de bomen al in de komende weken al zullen gerooid worden. Het gaat om 18 grote bomen en zes kleinere. Het Agentschap Natuur en Bos heeft daartoe ter plaatse vastgesteld dat er geen broedende vogels in de betrokken bomen genest hadden.

Zowel Woonpunt als de stad werken aan een aantal pistes om de wijk groen te houden en het verlies van de bomen op te vangen. “De bestaande tuinwijk zal haar karakter blijven bewaren. Er werd een nieuwe groene invulling ontworpen voor het openbaar domein van de wijk, met een aantal nieuw aan te planten bomen. We bekijken of we nog extra bomen aan dit ontwerp kunnen toevoegen”, aldus nog Arthur Orlians. “Bij de renovatie van onze gebouwen aan de Neerheide opteren we er bovendien voor om een groene zone in te richten die aansluit op het bestaande Pennepoelpark, waardoor dit zowat zal verdubbelen in oppervlakte.”

“Bomen van deze omvang kunnen helaas niet zomaar vervangen worden”, legt schepen Princen uit. “Het is in elk geval een goede zaak dat er in de voorbije jaren al grondig geïnvesteerd werd in het openbaar groen in de buurt. Het Oud Oefenplein is daar een voorbeeld van, maar zeker ook de aanleg van het Pennepoelpark. Vanuit de stad engageer ik mij ertoe om deze 24 bomen driedubbel te compenseren, zoals we dat voor al onze bomen op het openbaar domein doen.”

Renovatie
De renovatie van het woonzorgcentrum zelf loopt op kruissnelheid. De werken aan het openbaar domein starten dan ook nu, zodat de heraanleg en de oplevering van de renovatie van de woningen op mekaar afgestemd zijn. Zeventien nieuwbouwappartementen werden ondertussen opgeleverd. Twaalf appartementen in het bestaande gebouw enerzijds, vijf extra koopappartementen komen in de plaats van het voormalige dienstencentrum.

In fase 2 worden nog eens 44 duplexappartementen op het domein grondig gerenoveerd. Volgend jaar staat eveneens de renovatie gepland van de appartementsgebouwen met 16 appartementen achteraan in de wijk. De huidige bewoners kunnen op dat moment mee doorschuiven naar de gerenoveerde duplexen.

Tot slot wordt ook het blauwe appartementsgebouw met 20 appartementen gerenoveerd. In dat gebouw zal een lift aanwezig zijn. Die werken zullen ook in 2020 starten. Ook hier kunnen de bewoners doorschuiven naar het gerenoveerde appartementsgebouw. Eind 2021 hebben we er 97 nieuwe en gerenoveerde woongelegenheden bij en een openbare infrastructuur opgeleverd die duurzaam en levenslang wonen ondersteunt.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar