Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Woonpunt Mechelen

Stadsbestuur en Woonpunt betreuren bomenkap Schijfstraat

Bomen en groen in de stad zijn voor het Mechels stadsbestuur een topprioriteit. Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen betreurt dan ook ten zeerste dat er in de tuinwijk in de Schijfstraat 24 bomen moeten sneuvelen, maar verklaart dat alle mogelijke scenario’s werden uitgetekend om de bomen te sparen. Ook woonpunt-voorzitter Arthur Orlians begrijpt de ongerustheid van de buurt, maar zegt dat de heraanleg van de riolering en nutsleidingen nodig zijn.

Stad en Woonpunt zoeken oplossing voor twee grote woonblokken Oud Oefenplein

Momenteel wordt het Oud Oefenplein ontsierd door twee grote woonblokken. Aangezien een grote renovatiegolf zich opdringt voor beide woonblokken, rijst de vraag om deze af te breken en te streven naar een mix met verschillende woonvormen.

Woonpunt Mechelen heeft nieuwe voorzitter en bestuursploeg

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen heeft een nieuwe voorzitter: Arthur Orlians. Ook de samenstelling van de raad van bestuur is grondig gewijzigd. De nieuwe bestuursploeg blijft zich de komende periode focussen op de renovatiegolf binnen het patrimonium van Woonpunt Mechelen. Er staan eveneens reeds een aantal nieuwbouwprojecten in de startblokken.

Woonpunt Mechelen bouwt koopappartementen in binnenstad

In de Veluwestraat, op de hoek met de De Langhestraat en de Ganzendries, in het centrum van Mechelen, werd gestart met de bouw van een appartementsgebouw met drie koopappartementen. De werken gebeuren in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen.

Wegenwerken Mahatma Gandhiwijk starten begin augustus

Maandag 6 augustus start de volgende fase van de werken aan het openbaar domein in de Mahatma Gandhiwijk. Een deel van de Mahatma Gandhistraat, Ivo Cornelisstraat en Kardinaal Cardynstraat worden aangelegd. Het einde van deze werken is voorzien in oktober 2019. De volledige heraanleg van het openbaar domein duurt tot in 2022.

Woonpunt Mechelen start vernieuwing Battelse sociale woonwijk

Sinds 2009 is sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen volop bezig met een grootschalige vernieuwing van haar patrimonium. Ook de woningen in de Battelse woonwijk De Streyp zullen, in twee fases, vernieuwd worden. De aannemer startte recent de werken op.

Woonpunt Mechelen stelt grote werf in Gandhistraat open

Op zondag 6 mei zal Woonpunt Mechelen met de grote werf in de M. Gandhistraat deelnemen aan Open Wervendag. Dat doet de organisatie in samenwerking met aannemer Democo. Bezoekers krijgen die dag een unieke blik binnen de werfzone en kunnen ook deelnemen aan begeleide wandelingen door de straat.

Overdekte fietsenstallingen voor huurders Kruisbaan

Woonpunt Mechelen beheert 104 appartementen op de Kruisbaan. De vier appartementencomplexen werden recent volledig gerenoveerd. Volgens de bouwverordening van de stad Mechelen moet Woonpunt Mechelen fietsenstallingen voorzien voor haar huurders. Daarom plaatst de sociale huisvestingsmaatschappij, in samenspraak met de stad en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), twee overdekte fietsenstallingen aan de gebouwen en speelt ze daarmee ook in op de concrete nood van de huurders.

Woonpunt Mechelen start renovatie appartementen Schijfstraat

Sinds kort is een aannemer in opdracht van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen aan de slag met de binnenafbraak van 36 appartementen. Die appartementen zijn gelegen in een binnengebied in de Schijfstraat en zullen volledig gerenoveerd worden. De werken kaderen binnen de totale vernieuwing van de site. Aansluitend op deze deelfase zullen de resterende 43 appartementen aangepakt worden.

Nieuwe woongelegenheden in Gandhistraat

Sinds kort is een aannemer in opdracht van Woonpunt Mechelen gestart met de binnenafbraak van het gebouw in de M. Gandhistraat 9-11. Het complex wordt afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De werken kaderen binnen de vernieuwingsoperatie die Woonpunt Mechelen in de hele wijk uitvoert. Er komen in deze fase 42 nieuwe woongelegenheden.