Nieuws
bonheiden-logo

vrijdag 15 maart 2019 15:29 - Bonheiden

Bonheidense verenigingen samen ten strijde tegen zwerfvuil

Op zondag 17 maart trekken jongeren van de Bonheidense jeugdbewegingen met de steun van jachtvereniging Jaboom weer door de straten om afval uit bermen en bossen op te ruimen. Ook andere verenigingen dragen hun steentje bij tot een proper Bonheiden en kunnen ze zo ook een centje bijverdienen.

Het gemeentebestuur – en in het bijzonder de Jeugddienst – zorgt voor de praktische en logistieke steun om alles vlot te laten verlopen.

Het zwerfvuil wordt verzameld in containers op het Kerkplein. Sympathisanten zijn de hele dag van harte welkom om de kinderen aan de slag te zien en de “grote schoonmaakploeg” extra te motiveren. Zelf een handje toesteken kan uiteraard ook. Onze groene gemeente samen proper houden is het ultieme doel. De vrijwilligers sluiten de zwerfvuildag officieel af met een kort groepsmoment om 16 u. op het Kerkplein.

Deel van een ruimer actieplan
Deze ééndagsactie kadert in een groter gemeentelijk zwerfvuilplan. Deze vult de interventies aan van de gemeentelijke technische dienst en het project peters/meters die over een heel jaar lopen.

Zwerfvuilprobleem blijft hardnekkig
Nog steeds gooien mensen van alle leeftijden vuilnis waar het niet hoort. Afval blijft soms nog jaren liggen langs de straatkant of in het bos. Kinderen trappen in achtergebleven glas, dieren raken verstrengeld in oude matrasveren en chemische stoffen lekken via de bodem naar het drinkwater. Het is schrijnend te zien waarmee kinderen al jaren worden geconfronteerd tijdens de zwerfvuilactie. Laten we de toestand keren en samen gaan voor een proper Bonheiden. Want zeg nu zelf, het is toch veel aangenamer wonen in een omgeving zonder zwerfvuil!Klik hier voor meer nieuws uit de regio Bonheiden

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar