Nieuws
Korte Veluwestraat

dinsdag 12 maart 2019 20:52 - Mechelen

Korte Veluwestraat wint ‘Aquafinprijs’

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen.

Vandaag beloont Aquafin de 11 beste projecten met een budget om hun plannen uit te voeren. Vier van de elf winnaars zijn afkomstig uit de provincie Antwerpen. Zij krijgen allen een budget ter beschikking om hun plannen deels mee te financieren.

Nergens in Europa wordt er zoveel open ruimte per inwoner ingenomen als in Vlaanderen. Daardoor krijgt regenwater nog nauwelijks de kans om in de bodem te dringen, met wateroverlast én bodemverdroging tot gevolg. Opnieuw meer ruimte geven aan water en natuur, ook in de stad, dat willen Infopunt Publieke Ruimte (onderdeel van de Voetgangersbeweging) en Aquafin bereiken met Operatie Perforatie.

Aquafinprijs voor de beste projecten
In totaal werden 87 projecten ingediend om kans te maken op de ‘Aquafinprijs’, een budget van 100 000 euro, te verdelen over meerdere projecten. Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van beide organisatoren, Febestral en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, beoordeelde vervolgens de ingediende dossiers. Zo werden 11 projecten gekozen, waaronder 4 uit de provincie Antwerpen.

Mechelen: herinrichting Korte Veluwestraat valt in de prijzen
Ook het project “Korte Veluwestraat” in Mechelen kan rekenen op 10 000 euro extra. De straat kende een hoge parkeerdruk en was bijna volledig bestraat (verhard), op twee kleine plantvakken na. De buren contacteerden de stad in september 2017 met de vraag om van hun straat de eerste Mechelse straattuin te maken en stelde vervolgens Natuurpunt vzw aan om de begeleiding van straat naar straattuin te doen. Er werden verschillende workshops georganiseerd om een droombeeld van de straat te maken. “Vanuit de stad is er ook nood aan de opbouw van interne stedelijke expertise inzake regenwaterinfiltratie”, zegt Arnout Ruelens van Stad Mechelen. “Dit project is ook een eerste experiment om te kijken of het lukt om met participatie tot een gedragen droombeeld van een groene en ontharde straat te komen en ook tot effectieve realisatie en afspraken te maken rond onderhoud”, aldus Ruelens. “We denken dat dit project uiteindelijk heel wat voordelen zal bieden: een betere infiltratie van het regenwater in de bodem, een verbeterde leefkwaliteit door middel van een groene binnenstad, het verhogen van de biodiversiteit in de stad. We hopen ook dat dit project voor andere straten als inspiratiebron kan dienen om gelijkaardige initiatieven te nemen en misschien ook voor andere steden en gemeenten. We willen ook bekijken of dergelijke onthardingsprojecten een structurele maatregel kunnen worden in het Mechels adapatieplan.”

foto: stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar