Nieuws
verkeerscontrole

maandag 7 januari 2019 13:19 - Mechelen - Willebroek

Bestuurder onder invloed bood € 500 om opgevorderde dokter om te kopen

De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 en van zaterdag 5 op zondag 6 januari 2019 alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uit op diverse locaties in de Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 847 ademtests afgenomen. 36 bestuurders testten positief: 31 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 4 wegens drugs in het verkeer en 1 wegens strafbare alcoholopname éndrugs in het verkeer tegelijkertijd.
 

Acht rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen
Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hierop werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef. Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en cocaïne. De man is tevens niet aan zijn proefstuk toe. Hij gedroeg zich tevens erg arrogant. Aan de opgevorderde dokter bood hij 500 euro aan om de bloedproef te laten mislukken. Toen de dokter daar niet op inging, weigerde hij de bloedproef. Toen de dokter de gevolgen hiervan uitlegde, stemde hij toch in maar schudde telkens zo erg met zijn arm dat het de dokter niet lukte om een bloedstaal te nemen. Uiteindelijk gaf betrokkene zich toch gewonnen en lukte de bloedproef.    

Een bestuurder had 1,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Aangezien hij officieel gedomicilieerd is in Roemenië, moest hij tevens onmiddellijk een boete van € 1260 betalen. Hij kon dit echter niet en heeft nu 96 uur tijd om te betalen. Indien hij hieraan niet voldoet, zal daarna het parket verwittigd worden met het oog op inbeslagname van het voertuig. Ook deze persoon was geen onbekende bij de politie. Op 14/05/16 werd hij eveneens geverbaliseerd wegens dronken rijden.

Een bestuurder had 2 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Tevens was de schouwing van zijn voertuig vervallen sinds 18/12/18.Twee bestuurders hadden respectievelijk 1,7 en 2 gram pro mille alcohol in hun bloed.

In normale omstandigheden werd het rijbewijs van nog een negende bestuurder eveneens onmiddellijk ingetrokken. Betrokkene legde immers een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Hij reed onder invloed van cannabis. Hierop werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef, de man weigerde deze zonder wettige reden. Het rijbewijs had hij niet op zak. Dit zou nog thuis gelegen hebben. Bij nazicht bleek echter dat hij totaal geen houder is van enig rijbewijs. Aanvankelijk ontkende hij dit, maar later viel betrokkene toch door de mand. Hij krijgt hiervoor nu een extra proces-verbaal. Het voertuig dat hij bestuurde werd ter plaatse ingehouden voor een periode van 12 uur. De eigenaar, tevens de broer van de bestuurder, mag zich eveneens aan een proces-verbaal verwachten, omdat hij zijn broer met zijn auto liet rijden, wetende dat die geen houder is van een rijbewijs.
 

Twaalf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur. Vijftien bestuurders kregen tot slot een rijverbod van 3 uur. Dertien bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

Er werden tevens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd. Hierbij werd o.a. bij een persoon een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Willebroek

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar