Home Hoofdpunt Twee Mechelse scholen dienden dossier ‘naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur’ in bij Vlaamse Overheid