Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

archeologie

Archeologen vinden resten van voormalig Groot Begijnhof tijdens werken Fluviussite

Bij een archeologisch vooronderzoek op de site van het vroegere Eandis hebben onderzoekers muurresten en puinkuilen aangetroffen, waaronder een kuil met 16de-eeuws afval.

Restanten van middeleeuwse burcht ontdekt in de Kerkstraat in Rumst

Bij graafwerken in het centrum van Rumst werden restanten van een middeleeuwse burcht ontdekt. Er werden onder meer resten van een hoefijzervormige toren blootgelegd, daterend uit de 13de tot 15de eeuw. Het onderzoek ter plaatse is afgerond. De site, eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek, zal terug vrijgegeven worden.

Archeologen en bouwhistorici ontmoeten elkaar in Mechelen

Op 4 en 5 april is Mechelen gaststad voor de zeventiende BNA Contactdagen, de jaarlijkse hoogmis voor Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici. De Mechelse vzw Center for Artefact Research grijpt de gelegenheid aan om haar boek te lanceren met 27 bijzondere Mechelse vondsten uit het verleden.

Belangrijke archeologische vondsten leggen stukje Hombeekse middeleeuwen bloot

Archeologen vonden bij opgravingen tussen de Zemstseweg en Eglegemvijver de sporen van minstens twee woonerven uit de volle middeleeuwen. De vondst is belangrijk voor Hombeek, want uit die periode is vrij weinig bekend. Waar de gewone Hombekenaar toen woonde? Dat wordt nu pas duidelijk.

Grond onder Mechels stationsproject geeft historische geheimen prijs

Tijdens opgravingen op de stationssite van Mechelen hebben archeologen allerlei vondsten ontdekt.

Werken Tinelsite pas na archeologisch onderzoek

Op de terreinen van de voormalige rijkswachtkazerne op de Tinelsite wordt een ondergrondse parking gerealiseerd.

Belangrijke archeologische vondst in Sint-Katelijne-Waver

Tijdens het rooien van aardappelen deed vrijwilliger Johan De Munter begin september een spectaculaire vondst in de educatieve tuin van gemeentelijke basisschool Dijkstein.

De Semse toont haar archeologische vondsten

Anouk Van der Kelen en Lies Dierckx kwamen in de lokalen van heemkundige kring de Semse in Zemst tekst en uitleg geven over de archeologische vondsten die ze het afgelopen jaar in Elewijt uit de grond hebben gehaald.