Nieuws
Stadslogo Mechelen

vrijdag 7 juni 2019 16:44 - Mechelen

Mechelen lanceert participatietraject armoede

Onder de noemer ‘Samen tegen Armoede’ brengt stad Mechelen de komende maand burgers, professionals, organisaties en buurtwerkingen samen rond zes concrete cases over armoede.

Op 2 juli wordt in het stadhuis een eerste plan van aanpak voorgesteld. Kinderarmoede is een van de drie grote speerpunten van het Mechels stadsbestuur, samen met mobiliteit en ondernemen. Na de kick-off van die drie projecten eind april in Lamot, start nu dus het participatietraject rond armoede.

Armoede blijft een groot onrecht. Ook in Mechelen. Bijna 14% van de Mechelse kinderen wordt in armoede geboren. Het stadsbestuur heeft de ambitie om dit cijfer tegen 2024 sterk te doen dalen. De strijd tegen armoede moet ons allemaal verbinden: de stadsdiensten, Mechelse handelaars, organisaties, verenigingen en natuurlijk ook de Mechelaar zelf.

“Gezinnen en kinderen in armoede staan er te vaak alleen voor of beschikken niet over een netwerk of omgeving die hen sterkt en verder helpt. Ze blijven daardoor vaak onzichtbaar of worden pas bereikt als het te laat is”, zegt schepen van Sociale Zaken en Gezin Gabriella De Francesco (Groen). “Dienst- en hulpverleners doen uitstekend werk, maar werken vaak naast elkaar. We moeten doeltreffender samenwerken, de krachten bundelen en het gezin ook als een partner zien in dat proces. Daarom willen we maximaal leren uit de successen en valkuilen van samenwerkingen, outreach en steunrelaties.”

Preventieschepen Abdrahman Labsir (Open Vld): “Samen met zoveel mogelijk Mechelaars en professionals gaan we concreet en interactief zoeken naar wat werkt, naar wat nodig is, naar wat anders kan en moet. Waarbij we voldoende aandacht hebben voor de sociale preventie, want anticipatie en een goed vangnet zijn essentieel om situaties niet te laten escaleren. Omdat onze stad meer is dan een stadscentrum trekken we hiervoor door heel Mechelen, dus ook naar de dorpen en wijken. We maken kennis met enkele specifieke organisaties uit Mechelen en gaan in dialoog met de deelnemers.”

Samen Tegen Armoede
Stad Mechelen roept de inwoners op om zich te laten inspireren door zes sterke praktijkvoorbeelden en mee na te denken over hoe we samen kinderarmoede kunnen halveren. Dat gebeurt op zes verschillende locaties in Mechelen op verschillende momenten tussen 12 en 28 juni met professionals uit de sector. Organisaties die aan bod komen zijn het GO-team en het Family Justice Center, De Lage Drempel, J@M, De Aanzet, Buddy Mechelen en 38Volt. Meer info en inschrijven via de website.

Deze participatiemomenten focussen op samenwerken, het aangaan van steunrelaties en het toeleiden van gezinnen met kinderen naar bestaande hulpverlening. Bedoeling is om andere invalshoeken te vinden en nieuwe ideeën op te doen. “Na een even inspirerende als confronterende presentatie gaan we met elkaar in dialoog. We zoeken goede invalshoeken en denken na over oplossingen die op meerdere cases toe te passen zijn. Met die info ontwikkelen we vervolgens een daadkrachtig beleid”, zegt schepen De Francesco.

Hoe ver staan we?
Op 2 juli is het tijd voor een eerste stand van zaken. Schepenen De Francesco en Labsir, respectievelijk bevoegd voor Sociale Zaken en Preventie en tevens ook trekkers van het project, geven dan een eerste stand van zaken over de ontwikkeling van het armoedebeleid. “We hopen er zo veel mogelijk partnerorganisaties en Mechelaars te ontvangen om hun mening te geven. Met de suggesties gaan we aan de slag. Samen staan we sterker!” zeggen ze.  
Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar