Nieuws
Stadslogo Mechelen

donderdag 13 december 2018 22:56 - Mechelen

Sportraad Mechelen zoekt nieuwe leden raad van bestuur

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen. Ook de sportraad wordt in 2019 opnieuw deels samengesteld. De stedelijke sportraad is dus op zoek naar enthousiaste personen van sportclubs en sportorganisaties of naar individuele personen die interesse hebben in sport, om in de raad van bestuur te zetelen. Vanuit deze adviesraad lanceert de stad Mechelen dan ook een warme oproep naar geïnteresseerde inwoners om aan te sluiten bij de raad van bestuur.

Wat doet de sportraad juist?
De stedelijke sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan waarbij elke Mechelse sportvereniging/-organisatie, werkend met vrijwilligers of professionele beroepskrachten, zich kan aansluiten. Algemeen heeft de sportraad tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de stad Mechelen.

Meer informatie over de werking van de sportraad vind je https://www.mechelen.be/sportraadhier

Herverkiezing leden in 2019
De leden van de raad van bestuur van de sportraad worden telkens voor een periode van 3 jaar verkozen. In 2019 is het dus weer tijd om een stemming te organiseren met als doel een deel van de leden van de raad van bestuur te (her)verkiezen.

De raad van bestuur zal uit een maximum van 16 leden bestaan. Voor de samenstelling wordt volgende indeling gehanteerd:

maximaal 5 afgevaardigden van alle competitieve sportverenigingen, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad. De afgevaardigden moeten verschillende sporttakken vertegenwoordigen.
maximaal 5 afgevaardigden van alle recreatieve sportverenigingen, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad. De afgevaardigden moeten verschillende sporttakken vertegenwoordigen.
maximaal 3 afgevaardigden van sportorganisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de stad.
maximaal 3 deskundigen inzake sport, woonachtig op het grondgebied van de stad.

Verscheiden samenstelling is cruciaal
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende sportraad, is dus de samenstelling ervan.

“De sportraad is, zoals hierboven vermeld staat, bij voorkeur een spiegel van het lokale sportlandschap én van de lokale samenleving. Een verscheiden samenstelling is bepalend voor de kwaliteit van het advieswerk: jong en oud, competitief en recreatief, individueel en ploegen, vereniging en school, …”, aldus uittredend schepen van Sport Stefaan Deleus.

Om zo’n adviesraad samen te stellen, wordt gezocht naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen afvaardigen maar ook naar individuen die erg geïnteresseerd, betrokken of deskundig zijn in sport. Heb je een ruime kijk op sport en sportbeleid? Wil je de komende jaren meewerken aan de vernieuwde sportraadwerking? Of heb je frisse ideeën omtrent sport? Stel je dan kandidaat als lid van de sportraad door het kandidaatsformulier in te vullen en te bezorgen aan de sportdienst.

foto: logo stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar