Nieuws
Sociaal Huis Mechelen

donderdag 15 november 2018 11:01 - Mechelen

Sociaal Huis organiseert in de Hanswijkstraat extra winteropvang voor dak- en thuislozen

Het Sociaal Huis organiseert een extra winternachtopvang van 1 december 2018 tot en met 28 februari 2019.

In de loop van 2017 werd in samenwerking met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) het Crisisinterventiecentrum omgevormd tot de acute nachtopvang. Dat gedurende het hele jaar door, 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven open is en waarbij dak- of thuisloze mensen en gezinnen eerst op adem kunnen komen en daarna intensief begeleid worden om een oplossing te vinden. Deze acute opvang bleek een zeer grote stap vooruit: 64% van de mensen die hierin verbleven hadden daarna perspectief op een woonst of een tussenoplossing.

Het Sociaal Huis stelt nu een extra noodcapaciteit beschikbaar van een beperkte opvang gedurende de koudste maanden van het jaar. Het huis bevindt zich in de Hanswijkstraat. Het gaat om een shelterformule in een huis met een capaciteit van 15 bedden, ingericht door middel van enkele kleine slaapzalen.

“Dit aanbod bestaat uit een strikte bed-bad-brood formule waarbij mensen zich aanmelden tussen bepaalde uren, de nacht doorbrengen en ’s morgens opnieuw de opvang verlaten. Er komen ook afsluitbare lockers voor tijdens de nacht. De periode van de winteropvang is mogelijk verlengbaar met enkele weken indien ernstige koude”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

De aanmelding van mensen voor deze winteropvang wordt duidelijk afgebakend door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst, de Mechelse straathoekwerkers en de lokale politie. Om de veiligheid te waarborgen werkt het Sociaal Huis samen met een gekwalificeerde bewakingsfirma om te voorzien in toezicht tijdens de nacht. Het Sociaal Huis heeft voor deze bewaking een budget voorzien van 100 000 euro.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar