Nieuws
brugg over de dijle

vrijdag 8 december 2017 23:28 - Mechelen

Voorontwerp bruggen goedgekeurd

In de toekomst komen er twee nieuwe bruggen over de Afleidingsdijle. Een fiets- en voetgangersbrug die het parkeergebouw op de Eandistip en het nieuwe Rode Kruisplein met elkaar verbindt. En een brug voor gemotoriseerd verkeer die de Keerdoksite naar de N16 ontsluit. Vandaag keurde het Mechelse stadsbestuur de twee voorontwerpen goed.

Vanaf eind 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, gelegen tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en de N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige en compleet nieuwe stadswijk met 800 woningen.

Over de Afleidingsdijle komen er tussen de nieuwe Eandiswijk en het Rode-Kruisplein twee bruggen: eerst eentje voor voetgangers en fietsers, later nog een andere voor lokaal autoverkeer tussen de twee sites. De voorontwerpen van Bureau Greisch, werden vandaag goedgekeurd door het stadsbestuur.

“De komende maanden wordt het voorontwerp van de bruggen afgestemd met de ontwerpen voor het parkeergebouw op de Eandistip en de publieke ruimte van het Rode Kruisplein. Nu de voorontwerpen goedgekeurd zijn, staan we klaar om de bruggen tegelijkertijd met de verdere ontwikkeling te realiseren”, klinkt het bij schepen van Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, Greet Geypen

De realisatie van de fiets- en voetgangersbrug is gepland in 2020, de brug voor gemotoriseerd verkeer in 2022.

“De brug voor het gemotoriseerd verkeer heeft een betonnen structuur. De fiets- en voetgangersbrug is van staal. De gebogen vorm van de fiets- en voetgangersbrug zorgt voor een vlotte doorstroming terwijl de antislipstaalplaat het comfort en de veiligheid vergroot”, weet schepen van Openbare Werken, Chris Backx.

Duurzaam
“De ontwikkeling van de Keerdok- en Eandissite zal een duurzaam project zijn. Daarom ligt het accent op verplaatsingen te voet, per fiets of per bus en minder op het autogebruik. Met de brug voor fietsers en voetgangers willen we niet enkele het fiets- en voetgangersnetwerk tussen de twee sites, maar ook de aantakking op het jaagpad langs de Dijle verbeteren”, aldus schepen van mobiliteit Marina De Bie.

Het kostenplaatje wordt geraamd op zo’n € 2 500 000. Voor de realisatie van de bruggen werd een projectsubsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid, die deze maand hierover een beslissing neemt.

Zoektocht naar investeerder(s) loopt verder
Ondertussen maakt de stad samen met Eandis werk van de zoektocht naar investeerders die hier een parkeergebouw en woningen willen realiseren. Voor het onderdeel Eandistip en Rode Kruisplein dienden 6 kandidaten een offerte in. De offerte omvat het parkeergebouw Eandistip, het gebouw op het Rode Kruisplein en de publieke ruimte rond de Ouwen Dok. De offertes worden de komende maanden beoordeeld; in de laatste ronde blijven maximum drie kandidaten over. Na de zomer van 2018 kennen we de investeerder voor dit onderdeel.

Voor het onderdeel Eandiswijk met 10 weerhouden kandidaten, verwacht de stad de offertes in het voorjaar van 2018.

foto: stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar