Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Dijle

Opwaardering Spuihuis en de Dijle gaat volgende fase in

In 2014-2015 werd als eerste de zone tussen het molenhuis en het Spuihuis gerestaureerd. Wortelmassieven, aangeslibde aarde en puin werden voorzichtig weggegraven zodat het water opnieuw ongehinderd kan doorstromen. Op een zelfde manier wordt nu ook de zone aan de andere zijde van het spuihuis vrij gelegd. Zo zal het water van de Binnendijle in het najaar opnieuw aan beide zijden van het Spuihuis doorstromen.

Dijle- & Netedijk lange tijd afgesloten

Op maandag 2 juli start De Vlaamse Waterweg nv in Mechelen met de aanleg van twee sluizen: één in de Netedijk en één in de Dijledijk. Door deze werken is het jaagpad tijdelijk onderbroken. Fietsers en wandelaars moeten een alternatieve route nemen.

Kademuren moeten dringend gerestaureerd worden

Van 26 tot 30 maart wordt de staat van de kademuren van de Dijle in de Mechelse binnenstad geïnspecteerd. Hiermee start Stad Mechelen, samen met De Vlaamse Waterweg nv, met de voorbereidingen om de kademuren te renoveren. Aangezien ongeveer de helft van de kademuren in bezit is van private eigenaars, start Stad Mechelen een participatieproject om hen te betrekken bij en te ondersteunen tijdens de renovatie.

Rupel, Nete en Dijle zetten zich schrap voor stormtij

De Schelde en haar zijrivieren krijgen op woensdag 3 januari vanaf de namiddag te kampen met sterk verhoogde waterpeilen. De voorspellingen gaan uit van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee. En dat gaat gepaard met hoge waterstanden.

Voorontwerp bruggen goedgekeurd

In de toekomst komen er twee nieuwe bruggen over de Afleidingsdijle. Een fiets- en voetgangersbrug die het parkeergebouw op de Eandistip en het nieuwe Rode Kruisplein met elkaar verbindt. En een brug voor gemotoriseerd verkeer die de Keerdoksite naar de N16 ontsluit. Vandaag keurde het Mechelse stadsbestuur de twee voorontwerpen goed.

Rederij Malinska krijgt extra aanlegstijger

Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen zijn al enige tijd geleden gestart met het openleggen van de Binnendijle tussen de hogeschoolcampussen aan de Zandpoortvest. In de nieuwe aanleg is er een aanlegsteiger voorzien voor rondvaartboten, waarvan rederij Malinska een van de enthousiaste gebruikers is.

800 nieuwe woningen langs Keerdok en Eandissite

Vanaf eind 2018 wordt het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, gelegen tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en de N16, ontwikkeld tot een hoogwaardige en compleet nieuwe stadswijk met 800 woningen.

Goedkeuring RUP Dijle-Keerbergstraat

Het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Dijle-Keerbergstraat, gesitueerd ten zuiden van de binnendijle, werd dinsdagavond op de gemeenteraad goedgekeurd. Het nieuwe RUP vervangt een voorbijgestreefd ‘Bijzonder Plan van Aanleg’ uit 1984. Hierdoor wordt het gebied niet langer benadeeld ten opzichte van de rest van het stadscentrum en zijn er nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Kanaal Leuven-Dijle krijgt verbreding ter hoogte van dierenpark Planckendael

Op 4 januari start Waterwegen en Zeekanaal NV met aanpassingswerken aan de duiker van de Barebeek onder het kanaal Leuven-Dijle, op de grens tussen Mechelen en Zemst.

Vrouwenlijk uit de Dijle opgevist in Mechelen

Duikers van de brandweer hebben zaterdagvoormiddag aan McDonald’s in Mechelen het lichaam van een dode vrouw uit de Dijle gehaald.