Nieuws
sluikstort 1

dinsdag 11 juni 2019 18:24 - Willebroek

Sluikstorters tegen de lamp in Willebroek

Lokale politie Mechelen-Willebroek voert al geruime tijd actie tegen het sluikstorten. Dankzij een geïntegreerde aanpak met onder meer de gemeentelijke reinigingsdienst wist de politie afgelopen weken enkele verdachten in Willebroek te identificeren. Naast de overlastboete dienen zij ook de opruimingskosten te betalen.

Sluikstorten is in de politiewerking van Mechelen en Willebroek al geruime tijd een fenomeen dat bijzondere aandacht krijgt. Er is niet alleen het aspect van overlast voor inwoners van en bezoekers aan onze stad en gemeente enerzijds, maar ook de opruimingskosten ten laste van de maatschappij anderzijds.

De wijkagenten specialisatie milieu werken nauw samen met onder meer de reinigingsdienst van Willebroek en Mechelen.

Naast het sensibiliseren ter voorkoming van het sluikstorten, wordt er gericht toezicht uitgeoefend met het oog op het betrappen en identificeren van daders ervan.

Zo worden er geregeld gerichte acties uitgevoerd op de overlastplaatsen waar het sluikstorten de jongste tijd schering en inslag is.

Om een beeld te geven over de krachtdadige aanpak in de strijd op het sluikstorten geven we hierna een overzicht van enkele tussenkomsten in Willebroek en resultaten van de afgelopen weken:

–        09/05/2019 – Stuyvenbergbaan: In het water werden 26 vuilniszakken gegooid. Een verdachte  kon geïdentificeerd. De reinigingsdienst van Willebroek en de brandweer dienden ter plaatse te komen voor opruiming.

–        27/05/2019 – Van Landeghemplein: In een winkelkar werden zes zwarte vuilniszakken, gevuld met kledij en huishoudelijk afval, achtergelaten. In het afval wordt bewijslast gevonden waarbij een vrouwelijke verdacht geïdentificeerd wordt.

–        29/05/2019 – Stadionlaan: In de directe omgeving van de glasbollen wordt huishoudelijk afval achtergelaten. De geïdentificeerde verdachte betreft een vrouw uit Sint-Jans-Molenbeek.

–        05/06/2019 – Gansdijk: Maar liefst 27(!) vuilniszakken werden hier gedumpt. Het doorzoeken van het afval brengt ons bij twee verdachten afkomstig uit Lier en Duffel.

–        05/06/2019 – Gansdijk: Nog een tweede vaststelling, op een andere plaats, in Gansdijk. Hier werden 6 zakken afval gedumpt waarbij ook de verdachte werd geïdentificeerd. 

Bij hot-spots met een bijzonder hoge overlast wordt camerabewaking ingezet om het fenomeen binnen de kortste tijd een halt toe te roepen én de overtreders te verbaliseren.

Overtreders dienen eveneens de opruimingskosten te vergoeden. Kosten, die afhankelijk zijn van het volume dat moet opgeruimd worden, schommelen tussen de 500 en 1000 euro. Het opruimen van het stort op de Stuyvenbergbaan overtreft zelfs de 1000 euro.

Burgemeester gemeente Willebroek, Eddy Bevers: “Onze gemeente levert ernstige inspanningen om het sluikstorten aan te pakken, waarbij wij kunnen rekenen op een lovenswaardige participatie van buurtbewoners.
Het is dan ook betreurenswaardig dat dit alles niet door iedereen geapprecieerd kan worden en met de voeten wordt getreden. Ik veroordeel zulk gedrag scherp en moedig de inspanningen van onze politie en gemeentediensten aan om de overtreders maximaal te identificeren. Zij zullen opdraaien voor de overlast en de opruiming.”

foto’s: Politie Mechelen-WillebroekKlik hier voor meer nieuws uit de regio Willebroek

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar