Nieuws
Stadslogo Mechelen

dinsdag 14 mei 2019 15:25 - Mechelen

Mechelen zet in op preventieve opvolging mensen met dubbeldiagnose

Met een innovatief actieplan dat mensen met zogenaamde dubbeldiagnose kort opvolgt, wil Mechelen een herhaling van de feiten van 12 februari voorkomen. Toen verwondde een man zijn vrouw, verschillende mensen op straat en in een supermarkt en werd hij uiteindelijk doodgeschoten door de politie.

Dubbeldiagnose is de benaming voor een pathologische combinatie van aanslepende psychische problemen en een drugsverslaving. Deze diagnose lag aan de basis van het drama van 12 februari. De dader had eerder geprobeerd hulp te zoeken, begeleid door een paar eerstelijnsdiensten, maar de hulp kwam te laat. In Mechelen wordt het aantal mensen met dubbeldiagnose getaxeerd op 46. Het zijn zorgmijders die veel overlast veroorzaken, maar de problemen zelf niet zien en dan ook nog eens kampen met één of meerdere verslavingen. Een relatief kleine groep, maar het actieplan is er ook voor mensen die vandaag nog niet zover zijn afgegleden, maar daar op termijn wel dreigen te belanden. Voor hen wil het stadsbestuur voluit proactief en preventief te werk gaan en zorgen dat het voor hen nooit zo ver moet komen.

Innovatie door samenwerking
Voorliggend actieplan vertrekt vanuit een scherpe probleemanalyse en reikt evidence-based praktijken aan. “Weerom verrichten we hier pionierswerk”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld), “enerzijds door het innovatieve gehalte van de acties, anderzijds door de integrale aanpak. In dit plan werken geestelijke gezondheidszorg, stad, politie en sociale huisvesting samen. Op de vloer, niet aan een vergadertafel. In aanpak geïnspireerd door ons GO-project. Het heeft 1 centrale missie: voorkomen dat de feiten van februari zich ooit nog voordoen in onze stad.”
“Onze focus ligt op mensen met een grote kwetsbaarheid, met een combinatie van problemen. De werkingen uit het actieplan coveren verschillende doelgroepen: mensen met beginnende problemen tot mensen van wie de situatie ondanks een heel traject en vele inspanningen uitzichtloos blijft. Het gaat van preventie tot een residentieel aanbod”, zegt schepen van sociale zaken Gabriella De Francesco (Groen).
Centraal in het actieplan staat de strijd tegen drugs en wel op vier fronten. “We versterken het gewapend bestuur tegen drugspanden waarvoor we reeds expertise hebben opgebouwd. Binnen politie komt er een drugsoverlastteam om de toegang tot drugs(netwerken) te bemoeilijken. Op school werken we aan weerbaarheid tegen drugs en alcohol en we bouwen de ambulante begeleiding van verslaafden door De Sleutel verder uit”, verduidelijkt schepen van preventie Abrahman Labsir (Open Vld).

15 concrete acties

 1. Continuëren van het Netwerkknooppunt
 2. Vroegdetectie bij jongeren
 3. Concrete nazorgtrajecten
 4. Multiteamaanpak uitbouwen
 5. Opzetten communicatiestructuur in geval van risico
 6. Organiseren van psychologische hulpverlening op maat voor armoedeorganisaties
 7. Aanbod gespecialiseerde traumabegeleiding voor mensen uit oorlogsgebied
 8. Brug tussen jongerenwerking en hulpverlening
 9. Versterken van gewapend bestuur t.a.v. drugpanden
 10. Oprichting Drug Overlast Team (DOT) binnen politie Mechelen-Willebroek
 11. Drugspreventie op school
 12. Uitbouw ambulante begeleiding van drugverslaafden
 13. Soteria-huis voor mensen met een beginnende psychose
 14. Modulair wonen voor zormijders
 15. Nachtopvang in winterperiode

De financiële impact van alle acties samen wordt begroot op 570.000 euro voor de periode 2020-2021.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar