Nieuws
fietspad polderstraat

woensdag 13 maart 2019 21:40 - Mechelen

Positieve reacties op plannen voor fietspad Polderstraat

Het aangepast ontwerp voor het fietspad in de Polderstraat werd voorgelegd aan de omwonenden tijdens een bewonersvergadering. De nieuwe plannen werden positief onthaald.

Omwonenden van sporthal Winketkaai in Mechelen mochten gisteren als eerste het nieuw ontwerp bekijken van het toekomstig fietspad in de Polderstraat. Bekijken, maar ook input geven en hun bezorgdheden uiten. “Die buurtparticipatie is cruciaal in dit soort projecten”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen uit.

Eind vorige legislatuur lieten een aantal buren de werken stilleggen omdat er, tegen hun weten in, bomen werden gekapt voor de aanleg van het fietspad. “De feedback over het nieuwe tracé was positief en constructief: we kregen ook enkele concrete voorstellen rond fietsenstallingen en de invulling van de groenruimte”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.

Weggehaalde bomen worden gecompenseerd

De negen bomen die eerder gekapt werden naast de sporthal en het basketbalveld moesten sowieso plaatsmaken voor de aanleg van het fietspad. Een andere mogelijkheid was er niet. “Maar waar in het eerste ontwerp het fietspad recht op recht langs de Dijle liep, maakt het nieuwe fietspad een flauwe bocht naar rechts waardoor de huidig bomenrij van zeven bomen kan blijven staan”, verduidelijkt Princen. “Jammer genoeg zullen we nog één boom extra moeten weghalen, maar we hebben ervoor gezorgd dat er vijf nieuwe in de plaats komen. In het nieuwe ontwerp is namelijk ruimte voorzien voor een perceel groen. Elders zullen er nog 25 extra bomen geplant worden.”

“Met dit fietspad werken we een missing link weg tussen het jaagpad van de Dijle en het centrum van Mechelen. Het zal een enorme verbetering zijn voor zowel de recreatieve fietser als fietsers die een woon-werkverplaatsing maken”, besluit Vandersmissen.

Voor de aanleg van dit fietspad voorziet de stad 85.000 euro. De werken zullen in mei of juni aanvatten.

Foto: Stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar