Nieuws

dinsdag 5 februari 2019 15:50 - Mechelen

Hier zijn de winnaars van ‘Paraat voor het Klimaat’

Twee Mechelse scholen krijgen elk €35.500 steun voor klimaatvriendelijke renovaties

De gemeenschapsscholen Busleyden Atheneum Campus Stassart en Busleyden Atheneum Campus Botaniek zijn dit schooljaar de gelukkige winnaars van ‘Paraat voor het Klimaat’. Met deze wedstrijd wil de stad scholen aanmoedigen om hun gebouwen energiezuiniger te maken. Samen met de steun van de stad en de inbreng van de twee scholen zelf, wordt met deze projecten €300.000 geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen.

Paraat voor het klimaat
De stad Mechelen tekende op 27 maart 2012 het Europese Burgemeestersconvenant. Dat houdt in dat de stad de CO2-uitstoot met minstens 20% wil verminderen tegen 2020. Eén van de maatregelen om die doelstelling te bereiken is de opstart van de wedstrijd ‘Paraat voor het Klimaat’ in 2015, die scholen ertoe aanzet om te investeren in klimaatvriendelijke infrastructuur (isolatie, zonnepanelen, zonneboiler, ledverlichting …) of mobiliteit.

“Sommige schoolgebouwen in Mechelen zijn erg oud en voldoen vaak niet aan de energienormen die de stad beoogt. Met deze financiële duw in de rug moedigen we scholen aan om energiezuinige ingrepen te doen”, zegt schepen van Milieu en van Onderwijs Marina De Bie (Groen).

Al voor de vierde keer konden alle Mechelse scholen een projectdossier indienen. De jury houdt tijdens de beoordeling rekening met vier dingen: de betrokkenheid van de leerlingen (20%), de betrokkenheid van de ouders (20%), de impact van de renovatie op het energieverbruik en CO2-emissie (40%) en de inspanningen op het vlak van crowdfunding (20%). “Door leerlingen en ouders te betrekken bij dit project, hebben de investeringen niet alleen een praktische, maar ook een sensibiliserende rol”, vult schepen Marina De Bie aan.

De winnaars
Twee scholen dienden in november een projectdossier in. Beide projecten voldoen aan de vooropgestelde criteria. Zij krijgen dan ook elk een subsidie van €35.500 euro van de stad Mechelen.

1. GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart wil 25% besparen op elektriciteit en 15% op aardgas. Ze gaan dit doen door oude lampen en ramen met enkele beglazing te vervangen. De totale investering bedraagt €170.650. De jury looft de school ook omdat er doorheen het schooljaar verschillende initiatieven zijn om leerlingen bewust te leren omgaan met het milieu. Zo is er bijvoorbeeld een MOS-energiekoffer en een CO2-calculator die ingezet wordt tijdens de lessen PAV en de praktijklessen van Restaurant-Keuken, Haartooi en ICT. Ook ouders worden zo veel mogelijk geïnformeerd via allerlei kanalen.

2. GO! Busleyden Atheneum Campus Botaniek wil 40% besparen op elektriciteit. Ze gaan daarvoor alle oude lampen vervangen door energiezuinige verlichting. Een totale investering van €120.650. De jury waardeert de school ook omdat een aantal activiteiten rond klimaat al ingeburgerd zijn bij de leerlingen, zoals dikke truiendag, strapdag… De leerlingen worden ook betrokken bij CO2-metingen in de klas en de turnzaal en gaan met de resultaten aan de slag. Ook ouders worden zo veel mogelijk betrokken via diverse kanalen en de ouderraad.

Investeer mee!
Via crowdfunding hopen beide scholen nog €2500 extra op te halen voor de renovatie. Dankzij het crowdfunding-platform Socrowd kunnen ze dat budget zelfs nog aanzienlijk vergroten. Socrowd biedt de school namelijk een renteloze lening aan voor een bedrag dat maximaal drie maal groter is dan het door hen opgehaalde bedrag. Het gaat dus om leningen, de school moet geen giften vragen. Ouders, sympathisanten en partners van de scholen kunnen mee investeren in het project via www.socrowd.be. Ze investeren letterlijk in de school en achteraf betaalt de school iedereen terug met de energiewinsten.

Foto: Radio ReflexKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar