Nieuws
Stadslogo Mechelen

maandag 4 februari 2019 14:08 - Mechelen

5000 euro voor 12 Mechelse, sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten

De werking van Mechelen Mondiaal is gestoeld op vier pijlers: de werking rond het tweejaarlijkse thema (momenteel ‘Kwaliteitsonderwijs en vorming voor iedereen’), de ondersteuning van projecten van NGO’s en 4de pijlerorganisaties via de subsidies voor Ontwikkelingsprojecten in de wereld, het toekennen van noodhulp en het subsidiereglement voor sensibiliserende Noord-Zuid activiteiten.

Deze laatste kunnen niet enkel door de partners binnen de Mondiale Raad aangevraagd worden, maar door alle organisaties die de Mechelse bevolking willen sensibiliseren rond thema’s m.b.t. internationale solidariteit en/of Noord-Zuidverhoudingen. Deze subsidie bedraagt maximaal 500 euro.

Twaalf projecten – vier in scholen
Twaalf projecten ontvingen het afgelopen jaar een subsidie op dit reglement, waarvan 9 het maximumbedrag van 500 euro per aanvrager per jaar. Vier van de twaalf projecten werden georganiseerd door scholen.

“Het is onze doelstelling om het mondiaal beleid zichtbaarder te maken voor de Mechelaar. Het is dan ook belangrijk dat er een sterk luik binnen de scholen plaatsvindt. Met de jaarlijkse themadag ‘Gelukkig 2030’ voor basisscholen en het Wereldfilmfestival voor secundaire scholen hebben we al een vast aanbod vanuit de stad. Het is aangenaam om vast te stellen dat ook steeds meer scholen zelf initiatieven nemen op dat vlak en hiervoor de subsidie bij de stad aanvragen”, aldus Marina De Bie (Groen), schepen van Mondiaal beleid.

VBS De Ark en Ursulinen Mechelen organiseerden een project rond Bolivia. De Ark deed een project rond drinkbaar water, waarbij een verteltheater rond dit thema als inleiding diende voor een sponsortocht die de school organiseerde, deels ten voordele van een project rond drinkwater in Bolivia, deels ten voordele van het petekind van de school in Guatemala. In de Ursulinen werd gewerkt rond het thema ‘Een dag uit het leven van een Boliviaan’, waarbij er o.a. een interactieve tentoonstelling opgesteld en bezocht werd door de klassen, een reisverhaal verteld werd binnen de lessen en een inleefavond georganiseerd werd voor ouders, sympathisanten en collega’s.

BA Campus Stassart gebruikte de subsidie voor de organisatie van een projectweek rond eerlijke handel, tijdens de Week van de Fairtrade. Daarbij werd o.a. het Wereldhandelsspel gespeeld en werd een ‘Bokes met choco’-actie georganiseerd voor de hele school.

BA Campus Caputsteen tenslotte werkte een projectweek uit rond het thema ‘Mensenrechten en wereldburgerschap’. Binnen die week werden o.a. een quiz, enkele filmpjes met nabespreking, workshops en een stellingenspel georganiseerd.

Projecten kunnen doorheen het jaar aangevraagd worden (met een maximum van 5000 euro in totaal) via Mechelen Mondiaal.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar