Nieuws

donderdag 29 november 2018 10:05 - Mechelen

Onderzoek en proefrestauratie Zeven Weeënweg rond Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk

Aan de buitenzijde van de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk hangen de staties van de voormalige Zeven Weeënweg. Dit zijn beeldhouwwerken (bas-reliëfs) met een architecturale omlijsting die verschillende thema’s uit het leven van Maria afbeelden. Een aantal van deze staties zijn niet meer in goede staat, waardoor een restauratie zich opdringt.

De zeven staties rondom de kerk in de Onze-Lieve-Vrouwestraat zijn aan restauratie toe. Zes van de zeven staties werden in de 17de eeuw opgericht aan de buitenzijde van de kerk en in de aanpalende straten. In de 19de eeuw werden de staties gegroepeerd aangebracht tegen de buitenzijde van de kerk. Op dat moment werd ook een zevende statie opgericht.

“In de jaren ’80 van vorige eeuw werden een aantal restauraties uitgevoerd. Doch deze restauratiecampagne is niet zo heel duurzaam gebleken. Daarom dat wij de staties terug in ere willen herstellen. Ze bepalen tenslotte mee het uitzicht van de kerk”, aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen.

Onderzoek en proefrestauratie
Gezien het complexe materiaalgebruik en de verschillende beelden, wil de stad in eerste instantie een uitgebreid materiaaltechnisch onderzoek laten uitvoeren van de zeven staties. Hiervoor loopt momenteel een aanbestedingsprocedure.

“Op deze manier kan een beter inzicht verkregen worden wat betreft de gebruikte materialen en kan er een diagnosenota opgemaakt worden per statie. Aan de hand van de bevindingen van het materiaaltechnisch onderzoek en de verschillende testen, zal er op één statie een proefrestauratie uitgevoerd worden”, aldus Greet Geypen

In het eindrapport zal de onderzoeker voor de overige zes staties, verschillende mogelijke restauratieopties weergeven. Na overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed zal een definitief restauratievoorstel uitgewerkt worden.

Het materiaaltechnisch onderzoek en de proefrestauratie worden geraamd op € 49.000 (incl. BTW). Voor deze werken zal de stad een onderzoekspremie aanvragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Aangezien de premie pas verkregen zal worden na de gunning van het dossier, wordt verwacht dat de werken in 2019 zullen worden uitgevoerd.

Foto: Open Vld MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar