Nieuws

dinsdag 9 oktober 2018 17:46 - Mechelen

Nieuwe app Urbi+ vereenvoudigt werk Mechelse gemeenschapswachten

De gemeenschapswachten verzamelen dagelijks veel informatie bij de uitvoering van hun opdrachten. Nadien moeten zijzelf of andere stadsdiensten met deze informatie aan de slag. Daarom is efficiënte informatiedoorstroming cruciaal.

De gemeenschapswachten van de stad Mechelen gebruiken al verschillende jaren een app wanneer ze op ronde gaan doorheen de stad. Ze maakt de taak van de gemeenschapswachten eenvoudiger en laat het toe om eenvoudig taken en rapportering bij te houden. Deze app was dringend aan vernieuwing toe want ze vertoonde bepaalde hiaten. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelde men een nieuwe app: Urbi+.

Urbi+: een unieke tool om de gemeenschapswachten mobiel te ondersteunen en hun taken digitaal te stroomlijnen
Voor zowel de oude als de nieuwe app deed de stad Mechelen beroep op Tobania, een gecertificeerde en gekwalificeerde consultant op de Belgische ICT-markt. Urbi+ is gebaseerd op de oude gemeenschapswachtenapp, maar aangepast aan de behoeften en noden die er leven.

Stefaan Deleus (CD&V), schepen van Preventie, ICT en Slimme Stad, legt uit waarom de stad overstapt naar Urbi+: “De app laat toe de patrouillerende gemeenschapswacht inbreuken, beschadigingen, sluikstorten of andere situaties die nadere aandacht vragen zoals graffiti, loszittende tegels of lekkende buizen snel en gemakkelijk te documenteren via een mobiel toestel. De informatie wordt rechtstreeks in de bestanden verwerkt en voor verdere behandeling doorgestuurd naar de bevoegde gemeentediensten.”

Hij gaat verder: “Urbi+ is een mooi voorbeeld van een smart city tool. De app steunt op vier pijlers: een crossplatform als basis, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en flexibiliteit. Het vereenvoudigt het werk van onze gemeenschapswachten en verhoogt de efficiëntie door een betere informatiedoorstroming. Vanuit de stad Mechelen vinden we het belangrijk om steeds op zoek te gaan naar moderne technologieën als middel om efficiënter te kunnen werken.”

De voornaamste nieuwigheden op een rijtje:
De nieuwe app is vooral vernieuwend op twee aspecten: de meldingen en de taakverdeling.

Het meest belangrijke aan de nieuwe app is het efficiënt rapporteren van een melding. Dit proces werd sterk vereenvoudigd met Urbi+.

*De gemeenschapswachten kunnen zo foto’s toevoegen om hun melding te verduidelijken. Automatische lokalisatie zorgt ervoor dat het adres automatisch wordt ingevuld bij het maken van een melding.

*Een 2e gemeenschapswacht kan nu ook inloggen. Dit was nodig omdat de gemeenschapswachten meestal in duo de straat opgaan. Nu komen de interventies dus op hun beider naam te staan.

*Meldingen worden automatisch en rechtstreeks doorgegeven aan de bevoegde diensten. Een melding sluikstorten komt zo bijvoorbeeld automatisch terecht bij de uitvoeringsdiensten, bevoegd om dit op te ruimen.

*De meldingen worden met de nieuwe app doorgestuurd naar het nieuwe eGo4 platform. Indien nodig worden deze verder doorgestuurd naar het opvolgingssysteem Topdesk. Via het eGo-platform krijgt de coördinator een overzicht van de meldingen; van de volumes, tijdsduur en uitzonderlijke gevallen. Data worden dus nauwkeuriger bijgehouden zodat statistieken eenvoudig kunnen worden opgevraagd.

*Alle open meldingen kunnen worden geraadpleegd in een duidelijk overzicht. Van zodra de melding niet meer actueel is kan deze worden afgesloten.

*Nieuw is ook de meldingskaart die een overzicht van alle openstaande meldingen vertoont. Deze kaart wordt automatisch gecentreerd naar de plek waar de gemeenschapswacht zich op dat moment bevindt. Op die manier kan hij meteen zien welke meldingen er in zijn omgeving zijn.

Daarnaast is de takenmodule een volledig nieuwe module die het mogelijk maakt voor de coördinator en de teamcoach allerlei soorten taken op te stellen voor de gemeenschapswachten. De module is bijvoorbeeld te gebruiken om speelpleintoezichten te maken, maar is door zijne flexibele opzet te gebruiken voor vrijwel elke soort taak dat men graag door de gemeenschapswacht laat uitvoeren. Er kunnen gericht taken worden gekoppeld aan personen en er kan een bepaalde prioriteit aan worden toegekend.

Foto:Stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar