Nieuws
kleiputten terhagen infomarkt

vrijdag 8 juni 2018 15:37 - Boom - Provinciaal nieuws Antwerpen - Rumst

Dialoog over kleiputten Boom – Terhagen lokt 200 deelnemers

Op Woensdag 6 juni vond in het congrescentrum van De Schorre een infomarkt plaats over de sanering van de kleiputten in Boom en Terhagen. Geïnteresseerden verkregen alle informatie over het saneringsproject. De provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst stelden met overzichtelijke posters het hele saneringsproces voor. Naast het verstrekken van informatie stond de inspraak over de nabestemming centraal.

Buurtbewoners en projectpartners gingen met elkaar in gesprek over technische gegevens en over toekomstbeelden voor het gebied. Vandaag vormen deze kleiputten een belangrijk stukje groen voor de streek. Ook na de saneringswerken zal het gebied groen en publiek toegankelijk zijn.

Gedeputeerde Rik Röttger benadrukt dat de provincie met een sterk partnerschap wil werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. “Op een relatief korte periode zullen we een asbeststort en een huisvuilstort saneren. Op 6 juni zetten we alvast in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uit voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom en de actieve klei-ontginning en het Natuurpuntgebied in Rumst.”

Buurtbewoners en gebruikers kunnen de hele zomer lang hun verwachtingen en ideeën voor de toekomstige invulling van het gebied geven via de website kleiputtenterhagen.be. Via deze weg kan je ook reageren op deze ‘puzzelstukken’.

Door iedereen de nodige informatie te geven werd de basis gelegd voor een constructief ontwerpproces om samen het landschapsontwerp van de kleiputten te creëren. Op het startmoment werden reeds 30 ideeën verzameld. In september organiseren de partners ontwerpworkshops waar buurtbewoners en gebruikers samen alle wensen en ideeën groeperen. Zo zal het nieuwe landschapsontwerp leiden naar een groot groen gebied waar plaats is voor mens en milieu.

Gebiedsprogramma Rupelstreek
De provincie Antwerpen fungeert als streekmotor. Ze neemt initiatieven op streek- of gebiedsniveau, waarin verschillende bevoegdheden samenwerken.

Zo willen provincies problemen aanpakken die complex zijn en de gemeentegrenzen overstijgen en dit vraagt medewerking van heel wat betrokkenen. Provincies fungeren als motor achter heel wat duurzame, bovenlokale initiatieven die de levenskwaliteit van mensen verbeteren in hun streek.

Voor de Rupelstreek bestaat er een gebiedsprogramma dat de Rupelstreek positioneert als ruimtelijke eenheid met een gemeenschappelijke identiteit. Op die manier spelen we de sterkten van de streek uit: haar ligging, haar open ruimte en kenmerkende industriële landschappen, haar rivieren en haar economische mogelijkheden.

foto: Compagnie Fotografie provincie AntwerpenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Boom

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Provinciaal nieuws Antwerpen

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Rumst

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar