Home Hoofdpunt Stad en Sociaal Huis houden minuut stilte om 12u