Home Uncategorized Duffel bouwt grote sporthal met steun van Vlaams Sportinfrastructuurfonds