Nieuws
Stadslogo Mechelen

dinsdag 9 januari 2018 15:46 - Mechelen

Stad Mechelen lanceert mobiliteitsgids voor evenementen

Stad Mechelen werkt ‘Mobiliteitsgids’ uit om organisatoren van evenementen duidelijk te maken wat de stad op dat vlak verwacht. Voor het mobiliteitsluik van de aanvraag wordt met Mobiwijzer gewerkt.

Mobiliteitsgids

Mechelen is een bruisende stad. Er is altijd wel iets te beleven. Naast de evenementen die de stad zelf organiseert, zijn er ook veel externen die een evenement in onze stad willen organiseren. Het evenementenloket was een grote stap voorwaarts om dergelijke aanvragen te stroomlijnen en als single point off contact te fungeren voor de organisatoren van het evenement.

Om het voor de organisatoren van evenementen duidelijker te maken wat stad Mechelen van hen verwacht op het vlak van mobiliteit, werd er samen met mmMechelen Feest, de politie en de diensten mobiliteit en verkeerssignalisatie een mobiliteitsgids uitgewerkt.

De mobiliteitsgids bevat onder andere: uitleg over de autoluwe zone, aandachtspunten in de communicatie, tips over het inrichten van een fietsenstalling, aanrijroutes voor leveranciers en bezoekers, … De gids zal beschikbaar zijn op de webpagina van het evenementenloket.

“Het is fijn dat er veel georganiseerd wordt in onze stad,” aldus Marina De Bie (schepen van mobiliteit), “maar elk evenement heeft ook een impact op de mobiliteit in de stad. Zowel op de locatie van het evenement zelf, als door de verplaatsing van de bezoekers naar het evenement. Met de mobiliteitsgids weten aanvragers van evenementen op voorhand al waar ze rekening mee moeten houden. Daardoor kan zowel de aanvraag als het evenement zelf vlotter verlopen. Iedereen heeft daar dus voordeel bij.”

Mobiwijzer
De mobiliteitsgids is niet enkel een extra infobundel voor aanvragers, het mobiliteitsaspect wordt ook een vast onderdeel bij het aanvragen van een evenement. Voor kleine evenementen (<500 bezoekers) zal zich dit beperken tot aandacht voor mobiliteit in de communicatie van het evenement. Grotere evenementen (>500) zijn verplicht een mobiliteitsplan op te stellen.

Om dit op een eenvoudige en eenvormige manier te doen, zal gebruik gemaakt worden van Mobiwijzer. Mobiwijzer is een online platform dat werd opgesteld door Vlaamse Stichting Verkeerskunde en dat aan de hand van 10 vragen advies geeft i.v.m. mobiliteit specifiek voor evenementen. Het platform geeft adviezen op maat, maar ook een persoonlijke tijdslijn zodat alles nauwgezet kan gepland en opgevolgd worden. Elke organisator van een groter evenement zal gevraagd worden om op deze manier een plan te maken en dit aan het evenementenloket bezorgen als onderdeel van de aanvraag.

Op deze manier wil de stad organisatoren laten nadenken over het mobiliteitseffect van hun evenement. Dit moet er voor zorgen dat de verwerking sneller gaat en er enkel vergunningen aangevraagd worden die echt noodzakelijk zijn.

“De mobiliteitsgids was één van te realiseren punten in het feestencharter en het daarbij horende actieplan. Het is minder zichtbaar dan de evenementen zelf, maar we werken even hard aan het flankerend beleid voor en rond evenementen. Telkens met een dubbele ambitie: enerzijds werken aan de leefbaarheid, anderzijds organisatoren nog beter ondersteunen. Vaak versterkt dat ook elkaar. Zo is het ook met de mobiliteitsgids. Voor bewoners is het belangrijk dat evenementen aandacht hebben voor mobiliteit. Voor organisatoren is het belangrijk dat ze daarbij geholpen worden en goede praktijken worden gedeeld”, aldus Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar