Nieuws
Stadslogo Mechelen

maandag 8 januari 2018 21:46 - Mechelen

Wettelijk samenwonen wint aan populariteit

In 2017 werden er 898 verklaringen tot wettelijk samenwonen afgesloten in Mechelen. Een zeer minieme daling ten aanzien van het jaar ervoor, toen er aantal van 904 van zulke verklaringen werd genoteerd. Als algemene tendens kan er worden vastgelegd dat er sinds 2000 een grote toename is geweest.

“Wettelijk samenwonen houdt in dat twee personen die samenwonen zulk een verklaring tot wettelijk samenwonen afleggen voor de ambtenaar van burgerlijke stand”, legt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx uit. “De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. De belangrijkste voorwaarde is dat de personen in kwestie een woning delen. Dat geldt overigens niet enkel voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.”

Wettelijk samenwonen kan in de stad Mechelen sinds het jaar 2000. Toen ging het nog om een bescheiden aantal van 48 verklaringen tot wettelijk samenwonen. Sindsdien heeft het wettelijk samenwonen aan populariteit gewonnen. In 2017 werden er immers al 898 verklaringen afgesloten. Het grootste aantal werd echter genoteerd in 2016, toen er 904 verklaringen tot wettelijk samenwonen werden afgesloten.

Hierbij een overzicht over de jaren heen. Het gaat hier overigens om cijfers van de tot op vandaag bestaande wettelijke samenwoningen die zijn aangegaan sinds 2000. Opzeggingen (bv. omwille van overlijden, huwelijk of opzegging (eenzijdig of onderling)) zijn niet meegeteld in deze cijfers.

2000 048
2001 073
2002 041
2003 071
2004 119
2005 299
2006 373
2007 499
2008 698
2009 502
2010 518
2011 617
2012 594
2013 677
2014 681
2015 719
2016 904
2017 898

“Met 898 verklaringen tot wettelijk samenwonen in 2017 mogen we stellen dat dit een populaire vorm is om samenwonen juridisch vast te leggen,” stelt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx. “In vergelijking werden er in 2017 immers 414 huwelijken afgesloten. Maar wettelijk samenwonen kan natuurlijk ook voor mensen die geen seksuele relatie met elkaar hebben, waardoor het niet onlogisch is dat we een hoger cijfer noteren.”Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar