Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

Groenstraat

Proefopstelling ‘schoolstraat’ Groenstraat aangepast

De verkeersveiligheid in schoolomgevingen is voor het stadsbestuur heel belangrijk. Daarom startten we begin januari met een schoolstraat in proefopstelling in de Groenstraat. Na overleg met school, ouders en buurt komt er een verlenging van de proefperiode met een aantal wijzigingen.

Testfase “schoolstraat” aan basisschool Ursulinen Mechelen

Veilige schoolomgevingen zijn een belangrijk aandachtspunt, maar meestal een complex probleem. In navolging van de schoolstraten in de omgeving van de Thaborstraat en de Louizastraat, wordt nu ook een schoolstraat op proef ingevoerd in de Groenstraat. Hiermee moet het verkeer van en naar basisschool Ursulinen veiliger gemaakt worden.

Sint-Katelijne-Waver stapt vernieuwde wandelroutes in

De wandelroutes in Sint-Katelijne-Waver kregen een nieuw jasje aangemeten. Om ze in te huldigen, nodigt het gemeentebestuur op zondag 11 juni iedereen uit om samen het Roosendaelpad te wandelen. Afspraak om 13.30 uur aan het Sint-Michielskasteel.

Werken dorpskernvernieuwing Elzestraat starten op 3 maart

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseerde vanavond een infoavond over de nakende werken voor de dorpskernvernieuwing van Elzestraat. Op 3 maart beginnen de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken. Begin mei starten de eigenlijke werkzaamheden.

Kruisstraat in Duffel krijgt metamorfose

De riolering, wegdek en fietspad in de Kruisstraat in Duffel zijn in slechte staat. Ook een stuk van de Groenstraat wordt in één beweging vernieuwd. In totaal gaat het om één kilometer aan nieuwe wegenis. Nu de gemeenteraad de plannen voor de totale heraanleg goedkeurde, kan de zoektocht naar een aannemer starten.

Ruim €712 000 Vlaamse subsidie voor restauratie Sint-Michielskasteel

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van €711 951,37 toe aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor de restauratie van het Sint-Michielskasteel.

Werken nieuwe trottoirs Groenstraat van start

Op maandag 9 november is men gestart met de aanleg van nieuwe trottoirs in de Groenstraat in Sint-Katelijne-Waver.

Nieuwe trottoirs voor Groenstraat

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft het licht op groen gezet om de voetpaden in de Groenstraat heraan te leggen.

Gemeentebestuur voert een aantal herstellingen uit aan de Putse wegen

Maandag 18 mei gaat een aannemer van start met herstellingswerken aan verschillende gemeentelijke wegen.

Aquafin werkt in Groenstraat Sint-Katelijne-Waver aan zuivere waterlopen

Op het einde van de Groenstraat in Sint-Katelijne-Waver, ter hoogte van het spoorwegterrein, belandt vandaag nog heel wat afvalwater ongezuiverd in de beek.