Regio Mechelen: 106.2 Fm
Regio Boom / Rupel: 106.9 Fm

AWV

Werken Frans De Schutterlaan gaan tweede fase in

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt sinds begin oktober 2018 de Frans De Schutterlaan (N177), tussen de Rupel en het kruispunt met de Antwerpsestraat. Er komen vrije busbanen en dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg. De werken zullen ongeveer vijf maanden duren.

Hakhoutwerken langs E19 in Mechelen

Vanaf volgende week voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uit op verschillende locaties langs de E19 in Mechelen in het kader van hakhoutbeheer op de bermen langs autosnelwegen. De hakhoutwerken vinden plaats in de bermen richting Antwerpen. De werken worden ‘s nachts uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

Ben Weyts laat tunnel A12 in centrum Aartselaar onderzoeken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vraagt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om onderzoek te doen naar een mogelijke intunneling van de A12 tussen de Kontichsesteenweg/Cleydaellaan en de Guido Gezellestraat/Helsstraat in Aartselaar.

Stadsbestuur vraagt bijsturing kruispunt Raghenoplein

De verkeerssituatie op het Raghenokruispunt moet snel aangepast en verbeterd worden, stelt schepen van Mobiliteit Marina De Bie. Het stadsbestuur dringt bij wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) aan om daar sneller werk van te maken. Het College van Burgemeester en schepenen heeft die vraag vrijdag geformaliseerd in een brief.

Drie weekends werken op E19 tussen Kontich en Wilrijk, verkeer tijdelijk over 2 rijstroken

Vanaf dit weekend voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E19 in de Antwerpse zuidrand. Tussen Wilrijk en Kontich wordt het wegdek in enkele zones vernieuwd. De werken zullen drie weekends in beslag nemen. Tijdens het eerste weekend wordt er in de richting van Antwerpen gewerkt, de twee weekends daarna in de richting van Brussel. Er blijven twee rijstroken open, maar ter hoogte van de werken houdt het verkeer best rekening met filevorming.

Nieuwe brug R6 over kruispunt met Liersesteenweg feestelijk geopend

Vrijdag werd de nieuwe brug over het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) feestelijk geopend. De brug werd ingewijd met enkele flessen keizerlijk streekbier en vervolgens ingewandeld door buurtbewoners, leerlingen van de gemeentelijke basisschool Octopus uit Sint-Katelijne-Waver en de besturen van de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver. Nadien trakteerden het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mechelen en de gemeente Sint-Katelijne-Waver iedereen op een picknick bovenop de brug. Het was de laatste keer dat voetgangers en fietsers vrij spel hadden op de brug.

Nieuwe fietstunnel Heisbroekweg open

Iedereen maakt zich op voor de eerste schooldag. Ook op de werf aan de Heisbroekweg in Sint-Katelijne-Waver is er hard gewerkt om klaar te zijn tegen 1 september. Vrijdag opende namelijk de nieuwe fietstunnel langs de Heisbroekweg. De fietstunnel zorgt ervoor dat fietsers veilig onder de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein kunnen rijden.

Fietsersbond Mechelen stelt gevaarlijke verkeerssituatie op Raghenoplein in vraag

Sinds de gedeeltelijke heraanleg van het Raghenoplein in Mechelen naar aanleiding van de realisatie van een ondergrondse parking onder de aansluitende Speecqvest, kreeg Fietsersbond afdeling Mechelen meerdere klachten van gebruikers omtrent de verwarrende en soms ronduit gevaarlijke verkeerssituaties voor fietsers op en rond dat kruispunt.

Gedeeltelijke afsluiting R6 van vrijdag- tot zondagavond

Van vrijdag 25 mei om 19.00 uur tot en met zondag 27 mei om 22.00 uur wordt de R6 tijdelijk afgesloten vanaf de rotonde Heisbroekweg tot aan het kruispunt met de Liersesteenweg (N14) aan de zijde van Sint-Katelijne-Waver. Verkeer moet omrijden.

Voorbereidende nutswerken van start voor bouw fly-over op kruispunt R6 met Antwerpsesteenweg (N1)

De werken aan de fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) in Mechelen zijn in volle gang, maar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bereidt tegelijkertijd ook al de bouw van de tweede fly-over voor. Deze komt over het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg (N1) te liggen.