Nieuws

donderdag 6 juni 2019 20:57 - Willebroek

Werken in Breendonkstraat Willebroek

In 2020 start de heraanleg en herinrichting van de Breendonkstraat tussen de Overwinningsstraat en Kasteellaan. Als voorbereiding op deze werken voorzien nutsmaatschappijen vanaf 11 juni 2019 een vernieuwing van een deel van de leidingen en kabels langs deze straat.

Pidpa zal vanaf volgende week starten met werken aan de waterleiding, Fluvius en Proximus vernieuwen over een gedeelte van het traject de gasleiding en kabels. Het totale traject van deze voorbereidende werken loopt van Breendonkstraat 224 tot Overwinningsstraat 146.

Voortschrijdende werf

“In een eerste fase (± 1000 m) gebeuren er werken aan de even zijde vanaf Breendonkstraat nummer 224 tot 52 (kruispunt Brandstraat)”, legt Luc Spiessens, schepen van Openbare Werken, uit. “Het werk wordt uitgevoerd als een voortschrijdende werf. Het werktempo wordt ingeschat op 200 à 300 meter per week.”

“Na de aanleg van de hoofleiding worden de huizen één voor één op de nieuwe leiding ‘overgekoppeld’. Bij deze werken wordt per overkoppeling een werkput gemaakt waarbij de hinder plaatselijk en beperkt is. Per dag kunnen tot ongeveer vijf huizen overgekoppeld worden.”

Weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen de vooropgestelde planning beïnvloeden.

Beperkte hinder

Voor de werken van deze fase wordt een werkzone ingericht ter hoogte van het bestaande voet- en fietspad. Langs de werkzone voorzien we een veilige doorgang voor de voetgangers en fietsers op één van de rijvakken.

Het wegverkeer wordt langs de werfzone geleid op het andere rijvak via beurtelings verkeer, geregeld door verkeerslichten. Tijdelijk worden de zijstraten die uitgeven op de werf in de Breendonkstraat onderbroken. Er geldt dan een plaatselijke omleiding langs de woonwijk. Die zal niet specifiek aangeduid worden om geen sluipverkeer door de woonwijk aan te trekken.

“Deze werken kunnen enige hinder met zich meebrengen, maar we streven ernaar om de overlast voor alle omwonenden te beperken”, aldus Spiessens. “Over het verdere verloop van deze werken en over onze eigen werken die hier vanaf 2020 op zullen aansluiten, blijft de gemeente haar inwoners actief op de hoogte houden”.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Willebroek

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar