Nieuws

maandag 3 juni 2019 14:57 - Mechelen

Stad Mechelen en OVAM brengen samen bodemkwaliteit in kaart

Vanaf vandaag kan iedereen die een stuk grond bezit in Mechelen, bijvoorbeeld inwoners of bedrijfsleiders, informatie opzoeken over de grond waarop hij woont of werkt.

De OVAM, het Vlaams agentschap voor afval- en bodembeleid, koos voor Mechelen als één van de drie voorbeeldsteden voor het project De Grote Grondvraag. Die enquête brengt alle vervuilde of risicogronden in kaart met als uiteindelijk doel het saneren en dus gezond krijgen van alle gronden in Vlaanderen tegen 2036.

De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalbeleid en bodembeleid in Vlaanderen. Reeds vele jaren werkt het agentschap constructief samen met onze stad. Mechelen was bij de eerste 20 steden en gemeenten die haar gemeentelijke inventaris van risicogronden volledig heeft uitgewisseld met de OVAM en ook vlot samenwerkte bij de eerste stappen van het 2036-verhaal, waarbij historische bodemverontreiniging in kaart gebracht werd om de sanering ervan op te starten. Dat maakt van Mechelen een voorbeeldstad op vlak van bodembeleid en daarom heeft de OVAM Mechelen uitgekozen als voorbeeldgemeente in haar campagne rond bodemonderzoek en –sanering: De Grote Grondvraag.

“Historische vervuiling is een belangrijke problematiek, maar schept ook kansen. In Mechelen hebben we zo na de sanering het Pennepoelpark gecreëerd, maar ook bij grotere ontwikkelingen zoals Komet, Verbeemen en Ragheno wordt vervuilde grond omgevormd tot een nieuwe stadsontwikkeling met openbaar groen. Samen met Gavere en Nijlen wil Mechelen de eerste gemeente in Vlaanderen zijn die de problematiek van vervuilde gronden structureel in kaart brengt, zodat we er samen met onze inwoners voor kunnen zorgen dat op termijn élke vierkante meter in Mechelen onbevreesd gebruikt kan worden om veilig te tuinieren, te spelen of kortom op te leven”, zegt Marina De Bie (Groen), schepen van Milieu.

Stap voor stap
Via de website van De Grote Grondvraag roept de OVAM vanaf maandagochtend 3 juni grondeigenaars op om hun grond op te zoeken. Ze vullen hun adres in en zien meteen, aan de hand van beschikbare informatie van de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan geeft de OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken.

Als het om een risicogrond gaat, hoeft de eigenaar zich nog geen zorgen te maken. De OVAM gaat alle grondeigenaars begeleiden bij de te ondernemen stappen. Afhankelijk van de situatie kan dat gaan van het informeren tot zelfs het volledig overnemen van een dossier. Een onderzoek biedt vooral informatie en zekerheid over je grond en leidt niet noodzakelijk tot sanering.

Afbeelding: Stad Mechelen
Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar