Nieuws

vrijdag 17 mei 2019 17:30 - Mechelen

Project ‘Huis aan Huis’ in Mechelen wordt verlengd

Stad Mechelen heeft beslist om het project ‘Huis aan Huis’ van Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen verder te financieren en voorziet hiervoor 79.000 euro. Na het Oud Oefenplein wordt de expertise nu verdergezet in andere wijken, zoals Arsenaal, Tervuursesteenweg en Liersesteenweg.

Sinds juli 2017 gaat een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw van deur tot deur op het Oud Oefenplein. Bewoners krijgen vragen zoals: ‘Wat wil je graag anders in je leven?’ en ‘Heb je daarbij ondersteuning nodig?’ De opbouwwerker leert zo die mensen kennen die onder de radar van hulp- en dienstverlening zitten of waarmee het contact in de loop der jaren verwaterde. Ze kunnen zo op een heel laagdrempelige manier mensen aanspreken en de hand reiken.

“Het Mechelse Huis aan Huis-concept is vernieuwend“, zegt Gabriella De Francesco (Groen). “Het komt tegemoet aan een duidelijke nood en krijgt meer en meer weerklank binnen en buiten Mechelen als voorbeeld rond het bereiken van mensen in armoede, outreach en het voorkomen van onderbescherming.”

“Enerzijds gaat men met deze individuele en laagdrempelige aanpak de mensen in beweging krijgen om hun welbevinden te verhogen en opnieuw aansluiting te laten vinden bij de samenleving. Anderzijds is het ook een goed traject om de betrokken diensten en het stadsbeleid te informeren over de blinde vlekken of drempels die ze ervaren”, zegt schepen van Preventie, Abdrahman Labsir (Open Vld).

Doelen
Na de aanpak van de eerste dringende noden, werkt de opbouwwerker samen met hen aan de doelen die bewoners voor zichzelf stellen. Hoe klein of groot ook. Zo waren er mensen die nadien begonnen met Nederlandse lessen, een opleiding begonnen te volgen, (vrijwilligers)werk vonden of het contact herstelden met familie of vrienden. Zo vinden ze weer een perspectief. Voor zichzelf en vaak ook voor hun naasten.

In februari 2018 breidden de bezoeken deur aan deur uit naar de wijk Arsenaal. Intussen legden in beide wijken samen ruim 80 mensen een traject af. “Toen ik opbouwwerker Mohamed leerde kennen was ik depressief en kwam ik het huis niet meer uit. Nu doe ik twee dagen per week vrijwilligerswerk op een school”, getuigt een anonieme bewoner.

Lessen trekken
Mensen hebben veel in handen maar niet altijd dezelfde kansen. Mensen botsen nog te vaak op drempels en hiaten in de hulp- en dienstverlening.  De opbouwwerkers van Huis aan Huis zoeken dan ook uit waar die vele mensen op vastlopen en melden dit aan de betreffende diensten. Stadsdiensten en bijvoorbeeld VDAB, partner in het project, zoeken dan mee naar oplossingen in individuele dossiers. En ze worden zich bewust van sommige leemten in hun aanpak. Huis aan Huis is dan ook een leertraject voor alle betrokkenen.

Op 1 januari 2020 gaat Mechelen van start met het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), het OCMW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen slaan daarmee de handen in elkaar.  Ze willen hun toegankelijkheid verhogen en onderbescherming tegengaan.

De expertise uit het project Huis aan Huis zal gebruikt worden bij het ontwikkelen van dit GBO. Er komt een bijzondere focus op buurten of straten waar mensen in een precaire woon- en leefsituatie leven. De deelnemers uit het project Huis aan Huis zullen de voortgang van het Geïntegreerd Breed Onthaal mee evalueren.  Dit moet leiden tot meer inzicht in de te nemen stappen binnen een toegankelijke sociale dienstverlening.

Bemoedigende resultaten
Huis aan Huis haalt tot nu bemoedigende resultaten. Het project geeft aan dat mensen, wanneer ze minder druk maar heel nabije en menselijke hulp ervaren, wel degelijk stappen zetten in functie van meer of nieuw eigenaarschap over hun leven.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar