Nieuws

woensdag 15 mei 2019 17:48 - Mechelen

ANPR-camera zorgt voor knip Kruisbaan

Vanaf 1 juni wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Kruisbaan geweerd. Een anpr-camera zorgt voor de permanente controle. De knip past in de reeks maatregelen tegen het sluipverkeer en overdreven snelheid die in overleg met de bewoners werd gezocht.

De site Huyghebaert aan de Europalaan huisvest niet alleen bedrijven, maar kreeg er ook een stuk recreatie bij. Voorwaarde voor deze ontwikkeling was dat de omgevingsimpact qua verkeer en parkeren beperkt zou blijven.

“Samen met de bewoners uit de aangrenzende straten Europalaan, Geerdegem-Schonenberg, Kruisbaan en Molenweide bekeken we vorig jaar hoe we dit zouden kunnen  garanderen. Meer nog, we bekeken meteen hoe we de mobiliteit in de buurt konden verbeteren. Dat gebeurde stap voor stap. Resultaat: een gedragen plan met een aantal verkeersmaatregelen. Maatregelen die sluipverkeer weren én zorgen voor veiliger verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld). “Eén van de oplossingen was een knip in de Kruisbaan. Dat is een oplossing voor het sluipverkeer en voor de overdreven snelheid, die al geruime wordt aangekaart door de bewoners en objectief ook wordt gestaafd door snelheidscontroles. Onze metingen geven aan dat er vaak te snel gereden wordt. Deze ingreep is structureel en zal het snelheidsprobleem definitief van de baan helpen”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Naast de invoering van de anpr-camera in de Kruisbaan, nam het stadsbestuur ook bijkomende mobiliteitsmaatregelen in de omgeving. Zo werd de zone 30 uitgebreid en is ook de maximumsnelheid in de Egide Walschaertsstraat verlaagd. In de Europalaan, Molenweide, Geerdegem-Schonenberg en omliggende straten zijn ook diverse zebrapaden en andere wegmarkeringen (zoals parkeervakken en fietssuggestiestroken) aangebracht of worden binnenkort aangebracht.  Op de langere termijn is ook de aanleg van een vrachtwagensluis in de Europalaan voorzien.

De anpr-camera wordt eind deze maand geïnstalleerd ter hoogte van de school Pius X aan de Kruisbaan. “Vanaf 1 juni zal hij effectief in werking treden en is doorgaand gemotoriseerd verkeer door de Kruisbaan niet meer toegelaten. Fietsen, speed pedelecs, taxi’s, hulpdiensten en bussen behouden wel doorgang”, gaat burgemeester Bart Somers verder .

Tegelijk wordt ook de nodige signalisatie aangebracht. Met de installatie van de anpr-camera is een eenmalige investering van 40.800 euro gemoeid. Er zijn momenteel op Mechels grondgebied 232 ANPR-camera’s operationeel op 70 sites. Er zijn nog 3 camera’s in bestelling: Europalaan (1 camera), Wollemarkt-Schoolstraatje (1 camera), Mezenstraat (1 camera) .

Foto: Google MapsKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar