Nieuws

maandag 22 april 2019 15:49 - Mechelen

Inspanningen om van Mechelen circulaire stad te maken

Stad Mechelen wil evolueren tot een circulaire stad, waarbij afval wordt vermeden en het afval dat er is een grondstof wordt voor iets nieuws. Slim omgaan met water, materialen, voeding, energie en diensten is daarbij de boodschap. Twee Europese projecten kunnen de stad daar de komende jaren bij helpen: het Citizen Involvement for Circular Economy of CECI-project en het Urbact Network Programme.

Steden verbruiken tussen de 60 en 80% van alle natuurlijke hulpbronnen wereldwijd, produceren 50% van al het afval ter wereld en 75% van alle broeikasgasemissies. “De motivatie om in deze Europese projecten te stappen is dus groot. Steden zijn de motoren van de transitie. Omdat we ons in een kleinere ruimte moeten organiseren en dus slim kunnen omgaan met stromen van materialen, water of energie kunnen we in de stad echt het verschil maken. Door aan afvalpreventie te doen of reparatie, recycling of upcycling van materialen te stimuleren”, zegt schepen van Milieu Marina De Bie.

Citizen Involvement for Circular Economy
Eind maart keurde het monitoring comité van de Interreg Europe-projecten de deelname van Mechelen aan het CECI-project goed. Dat betekent dat Mechelen een strategie zal uitwerken om te evolueren tot een circulaire stad, door kennis uit te wisselen met andere steden en regio’s en door burgers te betrekken in de transitie naar een circulaire economie. Het project start op 1 augustus 2019 en eindigt in augustus 2023.

“Zo zetten we een volgende stap en gaan we van losse projecten die we al hadden toewerken naar een stadsbrede strategie met betrekking tot circulaire economie”, aldus schepen De Bie. “Betrachting is de grote massa te bereiken met deel- en hersteleconomie.”

Schepen van Economie en Ondernemen Greet Geypen vervolgt: “Tijdens het kick-offmoment van onze drie speerpunten op dinsdag 23 april in Lamot ligt een vraag op tafel over hoe ondernemers en burgerinitiatieven de stad kunnen helpen om circulair, duurzaam en slim te worden. En omgekeerd, over hoe de stad ondernemers en burgerinitiatieven hiertoe kan ondersteunen.”

Urbact Network Programme
Stad Mechelen werd ook geselecteerd als mogelijke partner binnen het Urbact Network Programma, een Europees uitwisselingsnetwerk rond urban resource centres. Schepen van Milieu Marina De Bie legt uit: “Urban resource centers zijn stedelijke hubs waar activiteiten rond afvalpreventie, hergebruik en herstel een plaats krijgen. Het zijn centra waar zowel burgerinitiatieven zitten die delen en herstellen promoten, denk maar aan uitleensystemen voor materialen zoals de Klusbib, de speel-o-theek of de fietsotheek in Mechelen, of waar educatieve activiteiten plaatsvinden waar startups en ondernemers aan de slag gaan met afval als grondstof voor nieuwe producten.”

In deze urban resource centra huizen in bepaalde steden ook vaak innovatieve ondernemers die nieuwe producten maken op basis van bepaalde afvalstromen die binnenkomen in het centrum. De voorziene ontwikkeling in de Potterij in Mechelen is reeds een mooi voorbeeld van zo’n urban resource centre. “Allerlei andere bottom-up deel- of herstelinitiatieven zoeken een locatie, dus is er in Mechelen potentieel voor het ontwikkelen van meerdere urban resource centra”, besluit schepen Greet Geypen.

foto: congres- en erfgoedcentrum LamotKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar