Home Hoofdpunt Maneblussers komen tot rust in aartsbisschoppelijke tuin