Nieuws

dinsdag 13 november 2018 15:19 - Mechelen

Mechelaars beleggen zelf in zonnepanelen op grote Mechelse gebouwen

Mechelen wil zonnepanelen installeren op grote gebouwen en zo via duurzaam patrimoniumbeheer aanzienlijk veel energie besparen. Het geld voor de zonnepanelen wordt bij de burgers gezocht die in ruil voor hun investering een vast rendement krijgen. Om dit project van de grond te krijgen, injecteerde de provincie een bedrag van 75.000€. Vanaf 2021 zal Mechelen dankzij dit initiatief 370 ton CO2 uitsparen.

Project Zonneklaar
Mechelen wou nagaan hoe inwoners mee kunnen investeren in zonne-energie op grote gebouwen in de stad. Eerste stap was de inventaris van gebouwen die in aanmerking kwamen voor fotovoltaïsche panelen. Hiervoor werd beroep gedaan op de expertise van het Vlaamse EnergieBedrijf (VEB). Tegelijk maakte VEB een raamakkoord voor de stad over hoe samen investeren in zonnepanelen in de markt gezet kan worden voor overheidsgebouwen. Dat raamakkoord wordt op aanvraag via de provincie Antwerpen gedeeld als inspiratie of als instrument voor andere geïnteresseerde lokale overheden en de Vlaamse Regering.

Wanneer inschrijven?
Project Zonneklaar is nu in volle uitrol. Geïnteresseerde inwoners kunnen nu al terecht op de website van Mechelen klimaatneutraal om zich aan te melden. Zo blijven ze op de hoogte van de verschillende projecten waarin ze tegen een vast rendement mee kunnen investeren in de zonnepanelen van de gemeente. Alle info hierover vind je terug op www.mechelenklimaatneutraal.be. Op termijn zullen alle installaties samen 370 ton CO2 besparen, iets dat Mechelen kon realiseren dankzij de klimaatsubsidie van de provincie Antwerpen en de samenwerking met een consortium aan partners: Woonpunt Mechelen, Sociaal Huis Mechelen, Groep Mechelen, de energiesnoeiers Natuur en Landschapszorg, diverse bedrijven, VEB, Zorgbedrijf Rivierenland en Perpetuum.

Van succes- naar vervolgverhaal

De stad Mechelen is bijzonder fier dat het consortium de aanbesteding unaniem heeft kunnen gunnen. Naast deze geslaagde samenwerking spreekt schepen Marina De Bie (Groen) nog over andere succesfactoren: “We krijgen vragen van andere gemeentes die geïnspireerd worden door ons project. De werkgroep is nu ook aan het onderzoeken of dit type energie-investering in sociale huisvesting mogelijk is. Het project heeft ook een grote dynamiek teweeg gebracht in het duurzaam patrimoniumbeheer van de Groep Mechelen en versterkt ook andere initiatieven zoals bijvoorbeeld de provinciale groepsaankopen of het belang van dakisolatie. We merken ook een positieve invloed op andere lokale realisaties: door o.a. het advies op maat via de Renovatiemobiel of de Energiesnoeiers, kozen 80 Mechelse gezinnen extra voor het installeren van zonnepanelen.”

Provinciale klimaatsubsidie
In 2016 selecteerde de provincie 8 lokale klimaatprojecten uit 23 voorstellen en gaf hen samen een subsidie van 330.000 euro. De voorwaarde: de broeikasgasuitstoot op het grondgebied van de provincie Antwerpen aanzienlijk verminderen. Het belangrijkste criterium was dan ook de grootte van de directe vermindering broeikasgasuitstoot na uitvoering van het project. Als het project bovendien nog een sociaal karakter had door bijvoorbeeld samen te werken met bepaalde kansengroepen, leverde dat extra punten op. Het betrekken van zoveel mogelijk verschillende partijen was een troef, alsook een sterke communicatieaanpak om het project onder de aandacht van het doelpubliek te brengen.Klik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar