Nieuws
politie

donderdag 20 september 2018 10:14 - Mechelen

Mechels burgemeester Bart Somers laat auto roekeloze chauffeur in beslag nemen

Afgelopen maandag liet een chauffeur, met 91 km/u, een triest snelheidsrecord optekenen in de Keizerstraat. Diezelfde bestuurder weigerde op dat moment in te gaan op het bevel tot stoppen van de verkeersagent.

Voor deze twee zware overtredingen zal de man gedagvaard worden voor de politierechter. Maandag was betrokkene echter niet aan zijn proefstuk toe. Het afgelopen half jaar werd de chauffeur geverbaliseerd voor maar liefst 10 overtredingen. (o.a. het niet dragen van de veiligheidsgordel, parkeren op het voetpad en oversteekplaatsen voor voetgangers, snelheidsovertredingen, gsm-gebruik achter het stuur, etc.)

Woensdagnamiddag 19 september 2018 omstreeks twee uur passeert de bestuurder op de Veemarkt een verkeersploeg, die onmiddellijk overgaat tot interceptie van de wagen. De 20-jarige bestuurder wordt aangesproken over zijn roekeloos rijgedrag van de afgelopen maanden en de begane overtredingen. Hij gedraagt zich hierbij onverschillig en toont geen enkel schuldbesef. Bij de interpellatie door de politie geeft hij aan hiervoor geen tijd te hebben en de plaats te willen verlaten.

Bij de talloze verkeersovertredingen die begaan werden schuwde de man het niet om andere weggebruikers in gevaar te brengen. Zo maaide hij begin september bijna twee voetgangers die reglementair de rijbaan overstaken van de weg. Het recidive karakter van de zware overtredingen deed de politie besluiten dat we moeten vrezen voor het leven en de lichamelijke integriteit van andere weggebruikers, in het bijzonder fietsers en voetgangers in de stad. Daarom werd het voertuig voor onbepaalde tijd bestuurlijk in beslag genomen door de burgemeester.

Burgemeester stad Mechelen, Bart Somers (Open Vld): “Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Een chauffeur die zonder plichtsbesef achter het stuur van een wagen kruipt en met de regelmaat van de klok flagrant de regels aan zijn laars lapt én anderen stelselmatig in gevaar brengt, moet aan banden gelegd worden. We moeten hem dit wapen, zijn auto, ontnemen en daadkrachtig optreden. Ik heb daarom dan ook niet geaarzeld om het voertuig bestuurlijk in beslag te nemen.”

foto: www.pzvlas.beKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar