Nieuws
Stadslogo Mechelen

dinsdag 12 juni 2018 17:32

Vastellingen van GAS-inbreuken verdubbeld in Mechelen

GAS, ofwel de Gemeentelijke Administratieve Sancties, zijn sancties die op basis van vaststellingen van zowel de lokale politie als de vaststellende ambtenaren kunnen worden opgelegd ingeval van inbreuken op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening. Deze regels dienen om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast tegen te gaan.

Bij vergelijking met de cijfers van 2016, is er sprake van een opvallende stijging: 739 GAS-dossiers in 2016 ten opzichte van 1224 in 2017. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan een beleid dat zich sterk inzet tegen overlast: sluikstorten, zwerfvuil, wildplassen, afval op een verkeerd tijdstip en nachtlawaai.

Eén vaststelling sluikstorten per dag
Opvallend is dat het aantal vaststellingen van sluikstorten gestegen is van 179 in 2016 tot 354 in 2017. Dit komt overeen met ongeveer één vaststelling per dag. Ook de vaststellingen van zwerfvuil (168 in 2017 tegenover 139 in 2016), wildplassen (144 in 2017 tegenover 96 in 2016), afval op een verkeerd tijdstip (83 in 2017 tegenover 29 in 2016) en nachtlawaai (67 in 2017 tegenover 10 in 2016) kennen een forse stijging.

De stijging kan verklaard worden door een beleid dat alles inzet om overlast tegen te gaan. Om die reden werd een extra vaststellende ambtenaar aangesteld. Deze extra mankracht heeft er ook voor gezorgd dat het aandeel vaststellingen gedaan door de ambtenaren ten opzichte van de lokale politie gegroeid is van 7% naar 14%, wat dus een verdubbeling inhoudt. “Ironisch genoeg betekenen meer boetes dus dat we het probleem van sluikstorten meer dan ooit onder controle krijgen, met meer toezicht, meer vaststellingen en meer betrappingen dan ooit. Het streven naar een nette, leefbare stad blijft prioriteit”, zegt Bart Somers.

Overlast veroorzaakt overlast
De reden waarom de stad Mechelen zich zo sterk inzet om overlast tegen te gaan heeft te maken met een theorie die stelt dat overlast kleine criminaliteit in de hand werkt.

Stefaan Deleus, schepen van Preventie, licht toe: “Het onderhouden en proper houden van een stad heeft namelijk een belangrijk preventief effect ten aanzien van kleine misdrijven. Dit bleek ook zo uit de resultaten van de Stadsmonitor: als netste stadscentrum van alle 13 centrumsteden had Mechelen tegelijkertijd een sterk dalende criminaliteitsgraad. Dezelfde dalende tendens vinden we terug bij het aandeel inwoners dat de afgelopen maand hinder heeft ondervonden van graffiti. Met betrekking tot overlast veroorzaakt door wildplassen kunnen we ons bovendien bij de beste van de klas rekenen ten opzichte van de andere centrumsteden.”

Volgens Stefaan Deleus hebben we deze resultaten voor een groot deel te danken aan een goede samenwerking van de stad Mechelen, en meer specifiek de dienst Preventie met haar gemeenschapswachten en de uitvoeringsdiensten, en de lokale politie.

foto: logo stad MechelenKlik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar