Nieuws

maandag 16 april 2018 11:58 - Boom - Rumst

Afbakening kleinstedelijk gebied Boom-Rumst

Hoe ver reikt het stedelijke gebied rond Boom? Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Hoe ver reikt het stedelijke gebied rond Boom? Die vraag beantwoordt de provincie Antwerpen met de afbakening van het kleinstedelijke gebied Boom-Rumst. Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers het ontwerp-PRUP inkijken en opmerkingen geven.

Boom is een kleinstedelijk gebied in de provincie Antwerpen, net zoals Hoogstraten, Lier, Mol, Geel, Herentals en Heist-op-den-Berg. Het is een kern met een belangrijke rol voor wonen, werken en recreatie in onze provincie. Een kleinstedelijk gebied moet ruimte voorzien voor deze toekomstige ontwikkelingen zodat de open ruimte in onze provincie open kan blijven. Al betekent dit niet dat je alles binnen het afgebakende stedelijke gebied kunt vol bouwen. Groene gebieden op fiets- en wandelafstand van het centrum zijn er ook belangrijk.

“Samen met de Vlaamse overheid en de gemeenten zochten we naar de grens tussen het stedelijke gebied van Boom en het buitengebied. Wat bleek? Het stedelijke gebied van Boom is groot: het behelst bijna de hele gemeente Boom en een deel van Rumst, namelijk de deelgemeente Terhagen. Vandaar dat we spreken over de afbakening van het ‘kleinstedelijk gebied Boom-Rumst’. Een stukje van Niel ligt trouwens ook nog binnen de afbakeningslijn. We schreven het allemaal uit in het ontwerp-PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Boom-Rumst,” legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening, uit.

Het PRUP verandert trouwens niets aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en regels. Het bepaalt louter de afbakeningslijn, namelijk de grenslijn tussen het stedelijke gebied en het buitengebied. Daarna kan het stedelijke beleid verder vorm krijgen, bijvoorbeeld via andere ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Inspraak burgers
“Tijdens het openbaar onderzoek, van 16 april tot 14 juni, kunnen burgers hun mening geven” gaat Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening verder. “We nodigen alle betrokkenen en geïnteresseerden uit om eventuele opmerkingen, bezwaren of suggesties te bezorgen aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro). Burgers krijgen zo inspraak in de regelgeving.” Iedereen kan vanaf 16 april het ontwerp-PRUP inkijken op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be), in het Provinciehuis aan de Singel (Desguinlei 100 in Antwerpen) of op het gemeentehuis van Boom, Rumst en Niel. Reageer ten laatste op 14 juni 2018 want dan loopt het openbaar onderzoek af. De Procoro bekijkt elke melding en geeft advies aan de provincieraad die beslist over de definitieve inhoud van het PRUP.

Afbakening kleinstedelijke gebieden
Als tussenliggende overheid is de provincie Antwerpen de ideale partner voor dit afbakeningsproces. Ze werkt immers vanop voldoende afstand en staat tegelijkertijd dicht genoeg bij het betrokken gebied. Vorig jaar werkte de provincie Antwerpen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg af. Dit jaar werkt ze verder aan die van Boom en Herentals.

Foto: Provincie AntwerpenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Boom

Klik hier voor meer nieuws uit de regio Rumst

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar