Home Hoofdpunt Stad en Sociaal Huis nemen de kosten voor het begraven van behoeftigen op zich