Home Bonheiden Openbaar onderzoek en infoavonden over 5 ruimtelijke uitvoeringsplannen in Bonheiden