Home Hoofdpunt Lier: ontwerp en kostenraming aanleg ingang Dungelhoeff goedgekeurd