Nieuws
Logo Sint-Katelijne-Waver

donderdag 23 november 2017 21:10 - Sint-Katelijne-Waver

Gemeente levert bouwvergunning af voor rioleringswerken in 3 straten

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft op maandag 13 november de bouwvergunning afgeleverd voor de riolerings- en wegeniswerken in de Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat.

Na vele jaren wachten, krijgen deze straten eindelijk riolering. “Met deze werken vernieuwen we de wijk volledig, zowel bovengronds als ondergronds”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

De wijk Beukendreef beschikt tot nu toe niet over enige vorm van riolering. Veel woningen lozen nu hun afvalwater op dit moment in de weinige grachten.

“Tijdens het openbaar onderzoek hebben we een minimum aan opmerkingen ontvangen. Dit toont aan dat het project zeer gedragen is door de bewoners”, vertelt schepen van openbare weken Joris De Pauw. “Waar mogelijk hebben we ook rekening gehouden met de ontvangen opmerkingen, en die aldus verankerd in de bouwvergunning.”

“Pidpa Hidrorio zal in deze drie straten nu een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij de vuilwaterriool onder de rijweg komt te liggen en de regenwaterafvoer zal gebeuren door middel van infiltratie in de ondergrond in de bermen”, vertelt schepen De Pauw. “De leiding voor het afvalwater wordt aangesloten op het rioleringsnet van de Liersesteenweg en voert het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Mechelen-Noord. Het regenwater wordt door middel van infiltratie en open grachten ter plaatse opgevangen.”

Nieuw wegdek met snelheidsremmers
Het gemeentebestuur maakt van deze rioleringswerken gebruik om een nieuwe rijweg in betonstraatstenen aan te leggen. In de Beukendreef en de Fermerijstraat wordt de weg vier meter breed. In de Netestraat komt een nieuwe rijweg van 2,80 meter breed.

Bij de heraanleg worden ook snelheidremmende ingrepen voorzien. “Via wegversmallingen en verhoogde kruispunten willen we de zone 30 die in deze woonstraten geldt, ook effectief doen naleven”, zegt schepen voor mobiliteit Tom Ongena.

Start na afronden werken Lange Zandstraat
Nu het gemeentebestuur de bouwvergunning heeft afgeleverd, kan Pidpa Hidrorio de werken aanbesteden en een aannemer aanstellen.

Het is de bedoeling om deze werken te laten aansluiten op de riolerings- en wegeniswerken in de Lange Zandstraat. Die zijn, indien er geen onverwachte problemen opduiken, klaar in het voorjaar. Voor de werken starten zal het gemeentebestuur nog een infovergadering organiseren voor de bewoners om hen de definitieve plannen, de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen voor te stellen.

Schepen De Pauw besluit: “Door op redelijke korte tijd de riolering en het wegdek te vernieuwen in de Lange Zandstraat, Kalkoenstraat, Heidestraat, Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat leveren we als gemeente een ongelooflijke krachttoer, dit samen met onze partner Pidpa Hidrorio. We investeren slim en efficiënt, waardoor dergelijke projecten mogelijk worden.”

foto: logo Sint-Katelijne-WaverKlik hier voor meer nieuws uit de regio Sint-Katelijne-Waver

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar