Home Boom Toiletten Melkhuisje worden openbaar gemaakt dankzij vrijwilligers