Home Boom Schepen Kris Van Hoeck neemt ontslag, Tom Dewandelaere wordt vervanger