Home Rumst 6de-jaars leerlingen uit lagere school krijgen knutselpakket