Nieuws
Verkiezingen

vrijdag 5 oktober 2018 16:32 - Mechelen

Serviceflatbewoners van De Lisdodde kunnen ook in woon- en zorgcentrum gaan stemmen

Omdat de ingang van de serviceflats, verbonden aan woon- en zorgcentrum De Lisdodde in de wijk Bethaniënpolder, zich in een zijstraat situeert, waren de bewoners opgeroepen om op zondag 14 oktober voor de gemeenteraadsverkiezingen in de verderop gelegen sporthal Winketkaai te gaan stemmen. Het stadsbestuur biedt nu evenwel aan deze bejaarde mensen de mogelijkheid om hun stem te gaan uitbrengen in het woon- en zorgcentrum, aanpalend bij hun woning.

De voorbije dagen ontstond er nogal verontwaardiging over het feit dat politici bij residenten in rustoorden proberen stemmen te ronselen door het trachten te bekomen van volmachten. Zorgkoepel Zorgnet-Icuro bond de kat de bel aan en waarschuwde de rusthuizendirecties nauwlettend toe te zien op deze onverantwoorde praktijken.

“Dergelijke politieke acties zijn verwerpelijk. Ik meen dat deze in Mechelen niet het geval zijn. Een persoon kan maximaal maar één volmacht bekomen. Wij moedigen alle mensen aan om in de mate van mogelijke toch zelf hun stem te gaan uitbrengen en dat moet in de meest comfortabele omstandigheden kunnen gebeuren. In die zin zullen de serviceflatbewoners van De Lisdodde in het woon- en zorgcentrum kunnen gaan stemmen in plaats van in de verderop gelegen sporthal Winketkaai. Zo hoeven deze kiezers, van wie er sommigen minder goed te been zijn, bij hun stembusgang niet ver te gaan”, zegt schepen van Burgerzaken en Gelijke Kansen Marc Hendrickx (N-VA), die besluit: “Een kleine stap voor onze administratie, maar van grote betekenis voor de 24 personen die hiermee geholpen zijn. Zij zijn nu geschrapt op de kiezerslijst in sporthal Winketkaai en toegevoegd op de aanstiplijst in woon- en zorgcentrum De Lisdodde”.

Foto: Archieffoto Radio ReflexKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar