Nieuws
Stadslogo Mechelen

donderdag 14 juni 2018 20:27 - Mechelen

Mechelen gaat preventief de strijd aan tegen drug– en alcoholgebruik bij jongeren

Volgend schooljaar breidt de dienst Preventie van de stad Mechelen haar project VIDA uit. VIDA, ofwel ‘VroegInterventie Drugs en Alcohol’, poogt jongeren bewust te maken van hun gebruikspatroon en de mogelijke gevolgen van hun verontrustend experimenteergedrag.

Vorige jaren was VIDA er al in de secundaire scholen: na doorverwijzing door de school, CLB/politie/parket/De Sleutel/jongere zelf, startte de jongerenbegeleidster van de dienst Preventie individuele gesprekken op met de jongeren. Vanaf volgend schooljaar (2018-2019) wil men korter op de bal spelen, en voor het experimenterend gedrag of vooraleer het gedrag verontrustend wordt al met jongeren aan de slag gaan. Zo kan er aan échte vroegdetectie gedaan worden.

Échte vroeginterventie
VIDA, een initiatief van de dienst Preventie van de stad Mechelen, bestaat al sinds 2015.

Na doorverwijzing, meestal door de school, werden individuele gesprekken opgestart met de jongerenbegeleidster van de stad Mechelen. Het ultieme doel: de motivatie van de jongere te verhogen en zo hun gedrag te veranderen. Idee is dat jongeren zelf stappen kunnen zetten om hun gebruik in eigen handen te nemen en te controleren, mits ze de nodige info en feedback krijgen.

Doordat voornamelijk door de school doorverwezen werd, is intussen een sterke samenwerking opgebouwd met de scholen. Er werd ook meer inzicht verworven op de noden van drugspreventie. Hieruit bleek de nood aan de uitbreiding van VIDA met een preventieluik. De stad Mechelen neemt deze signalen ernstig en wil dan ook meer investeren in échte drugspreventie.

‘Unplugged’
In samenwerking met De Sleutel gaat VIDA zich daarom uitbreiden met ‘Unplugged’. De Sleutel is een Mechels dagcentrum dat expert is op het vlak van drugsproblematieken.

Het leerpakket ‘Unplugged’ richt zich tot leerlingen uit het secundair onderwijs. Gedurende het eerste semester van volgend schooljaar biedt de stad in de 1ste graad 12 (inter)actieve drugpreventielessen aan. In de 2e graad worden projectdagen georganiseerd rond tabak, alcohol, drugs- en schermpreventie. Omdat het mechanisme dat bij verslavingen optreedt hetzelfde is, kunnen de methodieken immers breed ingezet worden: niet alleen alcohol of drugs komen in de scope, maar ook tabak, gamen en gokken.

“Deze programma’s krijgen de scholen gratis aangeboden. Ook wordt het nodige didactische materiaal voor leerkrachten en leerlingen ter beschikking gesteld. Leerkrachten kunnen achteraf zelfstandig het lessenpakket gebruiken of projectdagen laten doorgaan. Een medewerker van De Sleutel traint enerzijds leerkrachten van de 1ste graad om zelfstandig aan de slag te gaan met het lessenpakket en ondersteunt anderzijds de leerkrachten van de 2e graad bij het vorm geven en uitrollen van een projectdag op maat van de school. De effecten van een eenmalige investering kunnen dus meerdere schooljaren doorwerken. Een grote meerwaarde is zeker ook dat de mogelijkheid tot nazorg is voorzien en via het VIDA-project jongeren, indien nodig, individueel verder kunnen worden begeleid. Zowel scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, lokale politie, parket, De Sleutel evenals de jongeren zelf kunnen zich blijven aanmelden”, stelt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx.

Effectieve preventie
’Unplugged’ baseert zich op de principes van ‘effectieve preventie’. Stefaan Deleus, schepen van Preventie, licht toe: “Verontrustend experimenteergedrag is vaak te wijten aan dieperliggende problemen met zichzelf of met de directe omgeving van de jongere. Via ‘Unplugged’ kan er nu nog korter op de bal gespeeld worden. Maar preventie kan soms een omgekeerd effect hebben; het kan het doelpubliek net nieuwsgierig maken. Daarom is het belangrijk dat de preventieprogramma’s hun effectiviteit reeds bewezen hebben. En dit is het geval voor ‘Unplugged’, volledig gebaseerd op de principes van ‘effectieve preventie’.”

Praktisch
Scholen kunnen hun engagement en interesse dit schooljaar doorgeven. Op basis hiervan zal een planning worden opgemaakt. Indien het budget niet toereikend is voor de vraag, zullen er in samenwerking met de coördinerende directies keuzes gemaakt worden.

Het aanmelden kan nog steeds zowel gebeuren per mail vida@mechelen.be als via de website mechelen.be/VIDA.

foto: logo stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Klik hier voor meer nieuws over Reflex

Commentaar