Nieuws
Samenwerking VDAB, Sociaal Huis en Stad

dinsdag 30 juni 2015 17:48 - Mechelen

VDAB, Stad Mechelen en Sociaal Huis gaan samen meer Mechelaars aan werk helpen

Stad Mechelen, het Sociaal Huis Mechelen en VDAB zullen in de toekomst actiever en gezamenlijk werk maken van een inclusief beleid om meer Mechelaars aan een job te helpen.

De drie partners hebben dat engagement vandaag officieel bekrachtigd door een samenwerkings-overeen¬komst te ondertekenen. Een nauwe en geïntegreerde samenwerking rond zeven thema’s moet ervoor zorgen dat meer stadsgenoten uit kansengroepen hun plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Over wie gaat het?
In de groep niet-werkende werkzoekenden in Mechelen zien we een opmerkelijk cijfer:
77,8 % van de werkzoekenden behoort tot minstens één kansengroep (Kansengroepen definiëren we hier als allochtonen, kortgeschoolden, werkzoekenden jonger dan 25, werkzoekenden ouder dan 50, langdurig werkzoekenden (meer dan 1 jaar werkzoekend) en werkzoekenden met een arbeidsbeperking). In Vlaanderen bedraagt dat aandeel gemiddeld 70,8 %. “Dat betekent een oververtegenwoordiging van kansengroepen in de groep niet-werkende werklozen. Er is met andere woorden nood aan een geïntegreerde aanpak om de werkzaamheid te verhogen en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor mensen die het moeilijk hebben of kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt”, stelt Wim Jorissen (N-VA), schepen van (Sociale) Economie en Werk.

Zeven thema’s
Stad Mechelen, het Sociaal Huis Mechelen en VDAB zullen actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid. “VDAB is de regisseur van de arbeidsmarkt, maar bepaalde aspecten van de werkloosheid kunnen wij niet alleen oplossen. Door met de stad en het Sociaal Huis de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten op de lokale arbeidscontext en is de lokale inbedding van onze projecten beter gegarandeerd. Dit samenwerkingsakkoord wil dit duurzaam partnerschap tussen VDAB, Stad Mechelen en het Sociaal Huis verankeren”, zegt Hilde Verbeke, regiomanager bij VDAB Mechelen.

De partners zullen samenwerken rond zeven thema’s: jeugdwerkloosheid (1), onderwijs (2), activering door het Sociaal Huis (3), welzijnsbeleid door het Sociaal Huis (4), sociale economie (5), jobobstakels (6) en ten slotte de dienstverlening aan starters en ondernemers (7).

Natuurlijk gebeurt er al heel wat op het terrein, maar de bedoeling van deze samenwerking is om blijvende knelpunten te detecteren en voor de verschillende werkzoekende doelgroepen specifieke projecten op maat uit te werken.

Jeugdwerkloosheid

De aanpak van de jeugdwerkloosheid is het eerste thema uit de samenwerkingsovereenkomst. In Mechelen is de jeugdwerkloosheid niet erger dan gemiddeld in Vlaanderen, maar de jeugdwerkloosheid is een thematiek met een grote individuele en maatschappelijke betrokkenheid: jongeren en hun omgeving ervaren onvrijwillige werkloosheid als zeer negatief en ook voor de maatschappij is een hoge jeugdwerkloosheid sociaal onaanvaardbaar. De samenwerkingsovereenkomst biedt een kader waarbinnen specifieke projecten voor deze doelgroep opgezet kunnen worden op maat van Mechelse werkzoekenden jonger dan 25.

Onderwijs

Daarbij speelt het onderwijs een cruciale rol. “Opleidingen moeten jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Er zal nauw worden samengewerkt met onderwijspartners, de studie- en beroepskeuzevoorlichting zal meer focussen op arbeidsmarktperspectieven, er wordt een lokaal draaiboek uitgewerkt voor vroegtijdige schoolverlaters, enzovoorts”, vertelt Marc Hendrickx (N-VA), schepen van Onderwijs en Integratie.

Waar mogelijk worden binnen de projecten ook linken voorzien naar het taalactieplan van de stad. Om een job te zoeken en te vinden, is voldoende kennis van het Nederlands immers onontbeerlijk. “Taal is een van de sleutels tot een succesvolle integratie in onze samenleving en een hefboom naar emancipatie en sociale promotie”, besluit schepen Hendrickx.

Activering
Ook het Sociaal Huis, dat openstaat voor alle Mechelaars, is binnen deze samenwerkingsovereenkomst een onmisbare partner. Dagelijks helpen de medewerkers ook kansarme Mechelaars verder, opdat niemand in onze stad uit de boot valt. “Net zoals een diploma nog steeds de beste garantie is op een job, is werk nog steeds de beste garantie tegen armoede. Binnen het Sociaal Huis proberen we kansarme Mechelaars voor te bereiden op werk(ervaring), bijvoorbeeld middels een activeringstraject dat zo goed mogelijk aansluit bij (het vinden van) een job op de arbeidsmarkt”, vertelt Koen Anciaux (Open Vld), voorzitter van het Sociaal Huis en schepen van Welzijn en Sociale zaken.

Starters en ondernemers worden nu waar mogelijk al ondersteund door het Ondernemershuis Oh!, de startersacademie en project MEST vzw. “Mechelen is een aantrekkelijke en goed bereikbare centrumstad die blijvend wil investeren in haar economie. De stad kent immers een rijke economische geschiedenis die tot op vandaag heel wat succesvolle ondernemingen heeft aangetrokken. Ook in de toekomst wil Mechelen ondernemers een warm en hartelijk onthaal geven, en een kader voorzien waarbinnen Mechelse ondernemingen optimaal kunnen functioneren, ook als werkgever”, besluit schepen Jorissen.

Foto: Stad MechelenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar