Nieuws
VVSG

dinsdag 26 mei 2015 21:57 - Mechelen

Mechelen pakt radicalisering aan

Studiedag in Mechelen belicht integrale aanpak

De Stad Mechelen organiseerde een studiedag over de lokale preventie en integrale aanpak van radicalisering. Bijna 300 deelnemers maakten kennis met praktijkvoorbeelden uit verschillende steden tijdens meer dan 20 workshops.

Radicalisering en extremisme confronteren besturen, diverse instellingen en organisaties met uitdagingen. Wat is radicalisering en hoe gaan we hier mee om? Het zijn vragen die nog steeds brandend actueel zijn.

Integrale aanpak in Mechelen

Mechelen heeft geen vertrekkers naar Syrië of Irak. Dat is niet vanzelfsprekend, want de Dijlestad is geen eiland op zichzelf. Wat bij jongeren elders leeft, leeft ook bij Mechelse jongeren. Er zijn ongetwijfeld veel factoren die een rol spelen. Een efficiënte, vernieuwende en integrale aanpak met een samenwerking over de grenzen van beleidsdomeinen heen, draagt zeker een steentje bij aan dat succes.

Wat omvat die aanpak precies?

 een groot preventief netwerk
 een integrale aanpak
 een sterk politiekorps dat consequent community policing als haar beleidsleidraad hanteert
 een sterk uitgebouwde lokale dialoog
 een hechte vertrouwensband met het middenveld
 een inclusieve aanpak van alle beleidsverantwoordelijken
 en mensen die in actie schieten.

“Onze medewerkers hebben enorm veel pionierswerk verricht en kregen dan ook veel vragen van andere steden en organisaties om de ‘Mechelse aanpak’ toe te lichten”, zegt Mechels schepen van Preventie Walter Schroons. En dit bleef niet onopgemerkt. Naast steden als Antwerpen, Vilvoorde en Maaseik was Mechelen immers één van de pilootsteden die door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd aangezocht en gesubsidieerd om een aanpak tegen radicalisme te ontwikkelen.

Studiedag verenigt good practices uit Vlaanderen

Ook andere gemeenten, instellingen en organisaties hebben sterke initiatieven. De VVSG heeft van de Vlaamse Overheid de opdracht gekregen om expertise te bundelen en goede praktijken te verspreiden naar de lokale besturen. Bovendien krijgt ook de VVSG veel vragen van lokale besturen om meer te leren over de werking in Mechelen, Antwerpen en Vilvoorde.

“De stad Mechelen en de VVSG ontdekten al snel gemeenschappelijke belangen en aldus ontstond de opportuniteit om samen te werken,” vertelt de schepen. “Ik wil dan ook mijn grote bewondering uitdrukken voor de medewerkers van zowel de stad als de VVSG. Wat ze op korte termijn gepresteerd hebben, is fenomenaal. Eind februari vertelde men mij het idee om een studiedag te organiseren. Eind mei is congrescentrum Lamot uitverkocht en is er een aanbod van een 20-tal workshops.”

Meer dan 20 inspirerende praktijkvoorbeelden

Op die studiedag vandaag wordt die integrale kijk toegelicht en kunnen deelnemers kiezen uit 21 workshops over praktijkvoorbeelden uit verschillende steden. Thema’s die aan bod komen zijn identiteitsontplooiing bij jongeren, familieondersteuning, politiewerk in multiculturele buurten, beroepsgeheim, onderwijs, tewerkstelling, jeugdwerk en nog veel meer. Het is een unieke gelegenheid om op één dag veel inspiratie op te doen en geprikkeld te geraken om zelf nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De studiedag is ook uniek omdat het mensen uit diverse beleidssectoren samenbrengt. Samenwerking is een kernbegrip binnen een integraal lokaal beleid. Niet alleen de traditionele veiligheidsactoren hebben een opdracht in het hele radicaliseringsbeleid. Bijna alle samenlevingsdomeinen zijn betrokken en moeten samen hun verantwoordelijkheid opnemen. Het lokale bestuur is een belanghebbende partij en treedt op de voorgrond als regisseur: het samenbrengen van mensen, het faciliteren van samenwerkingsafspraken, het ondersteunen van organisaties, scholen, jeugdwerkingen, enz.

Preventie en integrale aanpak zijn speerpunten

“Een efficiënte aanpak concentreert zich op het lokale niveau met een degelijke ondersteuning van bovenlokale overheden. Daarbij is het essentieel dat het beleid zich niet alleen richt naar het veiligheidsrisico, maar de focus legt op de hele integrale keten en dan vooral het preventieve werk. Radicalisering is zeer snel opgedoken, het was ons eerder onbekend, een ver van mijn bed show, enz. Dit maakt vele beleidsmakers – terecht – bezorgd. Met deze studiedag willen we aantonen dat een goed integraal beleid niet zo exotisch is als het lijkt en dat er heel wat instrumenten zijn die steden en gemeenten kunnen aanwenden om radicalisering te voorkomen”, zegt schepen Walter Schroons.

foto: logo VVSGKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar