Nieuws
Centrumpendel De Lijn

vrijdag 9 mei 2014 15:43 - Mechelen

Open Vld: Lokale besturen meer zeggenschap geven over openbaar vervoer

“Lokale besturen moeten medezeggenschap krijgen over de organisatie van openbaar vervoer op hun grondgebied,” aldus Bavo Anciaux, 11e opvolger Vlaams Parlement voor Open Vld.

“Zij hebben immers het meeste voeling met hun burgers en kunnen het best bepalen welk aanbod er nodig is in hun stad of gemeente.” Open Vld wil na de verkiezingen van 25 mei steden en gemeenten meer slagkracht geven. De Vlaamse liberalen willen via een interne staatshervorming steden en gemeenten mee laten beslissen inzake openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs en activeringsbeleid. Op al deze maatschappelijke uitdagingen heeft de huidige Vlaamse regering volgens de liberalen geen antwoord.

Medezeggenschap voor lokale besturen kan alvast één van de oplossingen zijn om beter in te spelen op deze uitdagingen en de behoeftes van inwoners van steden en gemeenten. “De lokale overheid heeft immers het meeste voeling met hun burgers en kunnen het best bepalen welk aanbod er nodig is in hun stad of gemeente.”
De organisatie van het bus- en tramvervoer ligt vandaag de dag volledig in handen van overheidsagentschap De Lijn. De maatschappij bepaalt welke trajecten en rittenschema’s aangeboden worden, zonder dat lokale besturen hierover kunnen mee beslissen. “Door steden en gemeenten medezeggenschap te geven, zal het lokale aanbod beter afgestemd zijn op de vraag naar openbaar vervoer,” verduidelijkt Bavo Anciaux. ”Zeker wanneer er bespaard moet worden en trajecten geschrapt worden, is het lokale bestuur het best geplaatst deze keuze te maken en waar mogelijk maatwerk te bieden.”

In Mechelen werd in augustus 2012 de bus naar de stedelijke begraafplaats afgeschaft, ondanks hevig protest van het stadsbestuur. Heel wat ouderen blijven nu noodgedwongen thuis. “Dat tast niet alleen de bereikbaarheid aan, maar ook de sociale cohesie. Wij leven in een land waar lokale besturen geen inspraak hebben over hoe de bussen rijden in hun stad of gemeente,” aldus Bavo Anciaux. “Om deze problematiek aan te kaarten, wordt op 10 mei 2014 tussen 11u en 13u door de jonge liberalen van Jong VLD Mechelen een gratis taxidienst aangeboden vanaf de bushalte Kerkhoflei op de Liersesteenweg tot aan de ingang van de stedelijke begraafplaats.

foto: Facebookpagina Robin van de VenKlik hier voor meer nieuws uit de regio Mechelen

Commentaar